Sportovně-rekreační areál Ladronka prošel několika vlnami úprav. Po rekonstrukci usedlosti Ladronka byly zbudovány bruslařské dráhy, opravena hřiště, instalován mobiliář a venkovní fitness.

V nedávné době zadala MČ Praha 6 projektantům zpracování návrhu dalšího rozvoje území. Toto zadání proběhlo bez konzultace s veřejností. Poté radnice Prahy 6 připravila internetovou anketu, ve které se měli obyvatelé vyjádřit k plánované  podobě Ladronky. V návrhu jsou další bruslařské dráhy, stromová stezka, lezecká stěna, obrovský poutač či rozhledna. 

Hlasovalo se do 1. června 2016, závěry přislíbila radnice zveřejnit v radničním tisku Šestka a na webu MČ Prahy 6. 

Řada místních občanů projevila obavy z další komercializace parku. Místo by naopak mělo sloužit jako klidová zóna pro obyvatele zdejší lokality.

Stanovisko Sdružení Tejnka k plánovaným zásahům do parku Ladronka jsme vyjádřili v dopisu starostovi MČ Praha 6. Dopis si přečtěte zde.

Na základě negativních ohlasů spolků i jednotlivců radnice slíbila pozastavit realizaci projektu a plánovat další podobu oblíbeného břevnovského parku ve spolupráci se zástupci spolků. 

O dalším vývoji budeme informovat.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@