Nedávno došlo k masivnímu kácení zeleně v břevnovském vnitrobloku mezi Hošťálkovou a Bělohorskou ulicí. Podle informací místních majitel pozemku kácí dřeviny průběžně již několik let.

Zuzena 1 malaZuzena 2 mala

Číst dál: PROČ SE KÁCÍ VE ZÚŽENÉ ULICI

Objemově i typově nevhodná zástavba území, bezprostředně sousedícího s památkovou zónou Tejnka.

Rekapitulace historii tohoto budovatelského záměru (dříve Viladomy Rozmarýn, dnes Rezidence La Crone) i našeho úsilí.

Číst dál: La Crone - sídliště na hranici památkové zóny

Soutěžní fotbal se v Břevnově hrál po několik generací, jednu dobu to byla dokonce II. celostátní liga. Kariéru zde začínali slavní reprezentanti a sparťané Pavel Horváth či Jan Berger, navíc v Praze těžko najdete hřiště, z něhož je nádhernější výhled: na obzoru se rozkládá panorama Řípu, Milešovky, Bezdězu…

dragoun oldhriste z veze

 

Číst dál: Zánik legendárního fotbalového hřiště

V souvislosti s prudce narůstajícím provozem ve spodní části ulice Za Strahovem iniciovali tamní obyvatelé jednání s vedením Městské části Prahy 6. Ulice je pro obousměrný provoz příliš úzká a vyhýbání vozidel problematické z důvodu parkujících vozidel po obou stranách vozovky. Řešením by bylo zjednosměrnění ulice. Zástupce odboru dopravy a životního prostředí ing. Miroslav Sachl uvedl, že „s úpravami organizace dopravy v lokalitě s cílem znepříjemnění průjezdu vozidel a zklidnění dopravní situace lze souhlasit, je však třeba nalézt většinově přijatelné řešení, které bude mít podporu alespoň dvou třetin obyvatel z dané oblasti“.

První jednání v této věci se uskutečnilo v prosinci (zde najdete zápis), druhé jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 30. ledna v Úřadu městské části Praha 6.  MČ Praha 6 připravila tři návrhy řešení (viz plánek níže - varianta I by zhoršila situaci v památkové zóně Tejnka), s dalšími návrhy přišli na druhou schůzku sami rezidenti. Návrhy rezidentů, které zahrnovaly odklonění tranzitní dopravy z komunikací III. třídy v rezidenční oblasti na páteřní komunikace bez zástavby, zástupci městské části odmítli. Na schůzce bylo radnicí přislíbeno vypsání ankety, která bude zveřejněna prostřednictvím webu Prahy 6, facebooku, měsíčníku Šestka a dle možností roznesena do schránek v dotčené lokalitě. Přečtěte si celý zápis z 2. schůzky. O možnosti hlasovat v anketě vás budeme informovat zde i na sociálních sítích.

mapka jednosměrnosti

Sportovně-rekreační areál Ladronka prošel s posledních desetiletích několika vlnami úprav. Po rekonstrukci usedlosti Ladronka byly zbudovány bruslařské dráhy, opravena hřiště, instalován mobiliář a venkovní fitness. V roce 2016 zadala MČ Praha 6 projektantům zpracování návrhu dalšího rozvoje území. Toto zadání proběhlo bez konzultace s veřejností. Díky odporu veřejnosti i místních spolků došlo k přepracování původního projektu. Dvouleté úsilí spolků vyústilo v nový projekt, který vychází z požadavků místních. Více o projektu  najdete zde.

Číst dál: Areál volného času Ladronka

V roce 2012 vydala městská část Praha 6 „Rozhodnutí o umístění novostavby bytového domu Závěrka“. Tím posvětila záměr investora zastavět rozsáhlé území zahrad a dvorů ve vnitrobloku mezi ulicemi Šlikova a Za Strahovem. Na území Památkové zóny Tejnka by tak vyrostl bytový dům, který svým objemem narušuje ráz lokality - navzdory protestům místních obyvatel. 

Číst dál: Rezidence Závěrka - Bytový dům v zahradách vnitrobloku

Jeden z posledních typických břevnovských domů (v zatáčce Za Strahovem / Maratonská) byl v roce 2016 zbourán. 

Dům změnil v roce 2014 vlastníka. Sídlo současné majitelky má stejnou adresu jako firma BM Develop, která staví v těsném sousedství Památkové zóny Tejnka obytný areál Rezidence La Crone (dříve Viladomy Rozmarýn).

Spor o to, co vyroste na místě zdemolovaného domku na nároží ulic za Strahovem / Maratonská, trval i v roce 2017. 

Číst dál: Co vyroste na místě typického tejnkovského domku v zatáčce Za Strahovem/Maratonská?

Chodíte také kolem betonového skeletu v ulici U Ladronky? Pak vás jistě zajímá, co se zde chystá. Přečtěte si to v článku na Novinky.cz.

golfovy micek

Bývalá (přízemní) truhlárna i sousední starý (o patro vyšší) dům v horní části ulice Za Strahovem byly zbourány na přelomu roku 2016 a 2017. Novostavba, která vyroste na jejich místech, je kompromisem, který alespoň částečně zohledňuje připomínky našeho sdružení k zachování charakteru lokality. Luxusní byty jsou na prodej. Na vizualizaci se podívejte zde.

truhlarna bourackatruhlarna

Bazének, zvaný místními Plivátko, se nachází v parku nad Královkou. Veřejnosti sloužil přinejmenším do poloviny sedmdesátých let. U bazénku byla správcova maringotka, ve které byl malý záchůdek a ještě menší umyvadlo. Správce, pan Kuchař, chodil oblečený trochu jako námořník. Kromě bazénku také dohlížel na dvě houpačky, které byly umístěny pod Plivátkem. Na zimu se voda vypínala.

Číst dál: Plivátko včera, dnes a zítra

V blízkosti plochodrážního stadiónu Markéta na Vypichu má vyrůst sportovní centrum Markéta. O pochybnostech, které výstavbu provázejí, si přečtěte na webu Strany zelených.

V roce 2019 schválili pražští radní výstavbu nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Tramvaj má nahradit přetíženou autobusovou linku 143, kterou využívají k dopravě především studenti ze strahovských kolejí. Tramvajová trať povede ze zastávky Malovanka v Bělohorské ulici do Vaníčkovy ulice do místa, kde se dnes otáčí autobusy u Stadionu Strahov. Nová trať bude mít délku 1,3 kilometru, tramvaje budou využívat zastávku u strahovských kolejí a otočí se na místě stávajícího obratiště autobusů. Kromě výrazně vyšší kapacity přepravovaných osob uleví tramvaj i životnímu prostředí.

Dnes má již Městská část Praha 6 k dispozici posouzení vlivů tohoto projektu na životní prostředí. Byl proveden dendrologický průzkum, hluková studie, rozptylová studia a řada dalších šetření. Zde si můžete přečíst Vyjádření odboru územního rozvoje a Stanovisko odboru ochrany životního prostředí. Další studie (hluková studie, bilologický a dendrologický průzkum, rozptylová a koordinační studie) si stáhněte zde kliknutím na aktivní odkaz "Text oznámení záměru": oznameni.zip.

V listopadu 2021 se Rada MČ Prahy 6 vyjádřila k plánovanému řešení nové tramvajové trati mezi Malovankou a Stadionem Strahov. MČ požaduje návrh přepracovat z důvodu požadavku na samostatný pruh pro automobily, díky kterému by Strahov jako celoměstsky významná lokalita získal vyšší kapacitu dopravní obslužnosti. MČ zároveň žádá, aby s ní magistrát obdobné záležitosti projednával předem již ve fázi zadání.

 tramvaj mapa

 

Dům č. o. 8 v Radimově ulici, místně známý jako "Břevnovský mrakodrap", byl vystavěn starostou Břevnova Janem Kolátorem v roce 1911 ve stylu geometrické secese. Dům dodnes stojí jako solitér, na který nedokázala navázat jakákoliv další zástavba. Dle vyjádření na webu MČ Praha 6 se pozice Břevnovského mrakodrapu jakožto prvního stavebního kamene nové městské ulice ukazuje jako přežilá a málo prospěšná a plánuje demolici tohoto objektu. Demolice se má uskutečnit v listopadu 2018.

Břevnovský mrakodrap na dobové fotografii:

brevnov mrakodrap

 

 

 

 

Číst dál: Břevnovský mrakodrap

Bělohorská třída bude mít brzy novou podobu. Koncepční studii ulice Bělohorská, která v současné době vzniká v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v úzké spolupráci s MČ Praha 6, bude podkladem pro rekonstrukci této hlavní břevnovské tepny i  veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují. V listopadu 2018 vybrali pražští radní hlavního projektanta, samotná rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2021.

Číst dál: Rekonstrukce Bělohorské třídy

Velký rozruch mezi místními občany vzbudil projekt na výstavbu tubusového domu pro Tomia Okamuru na parcele v ulici Nad Tejnkou. 

Číst dál: Tomio Okamura staví na hranici Tejnky

Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou vzbuzuje velké emoce již od roku 2016. Občané kritizovali její chystanou přestavbu na léčebnu pro dlouhodobě nemocné. A ke kritice se přidala také část místních lékařů i opozice na šesté městské části. Proti přestavbě bojovali peticemi i stížnostmi. Radnice se proto rozhodla přistavit další budovu vedle té stávající.

Číst dál: Dostavba břevnovské polikliniky

Dvě parcely mezi domy Za Strahovem 16 a Za Strahovem 20, na kterých stával barokní domek původní celnice, byly předmětem sporu mezi investorem a obyvateli sousedních domů. Investor chtěl zastavět obě parcely kompletně celé - s výškou budovy přibližně jako je výška domu Šlikova 9.

baroko

 

 

 

 

 

Číst dál: Výstavba místo barokního domku v dolní části ulice Za Strahovem

Rozhlehlá parcela číslo 1879/1 o výměře 5.723 m2 je sice dle katastru nemovitostí ve vlastnictví fyzické osoby, zástavním věřitelem je ale developerská společnost Central Group, která také vyvíjí aktivity, týkající se budoucí zástavby. Central Group na pozemku plánuje výstavbu dvou domů o celkové nadzemní ploše 6000m2 . Jedná se zhruba o 100 bytů. Při dodržení platných zákonů a nařízení tak vychází stavba dvou domů o ploše každého cca 700m2 a pěti pater. Každý dům má mít také tři podzemní podlaží. 

Číst dál: Výstavba mezi ulicemi 8. listopadu a Kutnauerovo náměsti

Praha 6 plánuje velkorysé rozšíření volnočasového areálu Petynka. Jaká bude nová podoba oblíbeného areálu s výhledem na Pražský hrad? Vybíráme ze studie společnosti SNEO, která je vlastníkem areálu a je ve stoprocentním vlastnictví městské části Praha 6: vyhřívaný krytý plavecký bazén 25m, dětský vodní svět, saunový svět a relaxační zóny, umělá surfová vlna, restaurace se samostatným vstupem, venkovní sportovní plochy – dostavba dalšího hřiště pro plážový volejbal a víceúčelového hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem, betonový profilovaný bazén pro skateboarding, demontovatelná plocha pro zimní provoz kluziště, dvoupatrové parkoviště pro 150 vozidel.

Číst dál: Dostavba koupaliště Petynka

Leden 2016: Malebný a rázovitý domek na nároží ulic Na Petynce a Radimova, kde bývala restaurace Vinička, co nevidět zmizí a namísto něj vyroste dům nový, bytový, šestipodlažní, se dvěma kubusy na střeše. Podrobnosti si přečtěte na webu spolku Praha 6 ztrácí tvář.

vinicka

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@