Soutěžní fotbal se v Břevnově hrál po několik generací, jednu dobu to byla dokonce II. celostátní liga. Kariéru zde začínali slavní reprezentanti a sparťané Pavel Horváth či Jan Berger, navíc v Praze těžko najdete hřiště, z něhož je nádhernější výhled: na obzoru se rozkládá panorama Řípu, Milešovky, Bezdězu…

dragoun oldhriste z veze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2007, kdy městská část Břevnov i zdejší kopaná slavili stoleté výročí, však zdejší klub – tehdy nesl název FC Dragoun a hrála se tu ČFL, čili třetí nejvyšší soutěž - zanikl. Poté si hřiště až do loňského roku pronajímalo několik „přespolních“ týmů,  nyní je budoucnost tradičního sportoviště nejistá. 

Majitelé pozemků nyní usilují o změnu územního plánu a proměnu hřiště v obytnou zástavbu. Mají k tomu již několik souhlasných stanovisek. To by pro zdejší okolí a zejména pro obyvatele Památkové zóny Tejnka, již nyní silně zasažené výstavbou rezidenčního areálu La Crone (dříve Viladomy Rozmarýn), byla další rána. 

Známe dlouhodobý záměr MČ P6 prodloužit v této ose obytnou zástavbu a výměnou za to „nastavit“ Areál volného času Ladronka východním směrem. Připomínáme ovšem, že zelený pás je přerušen areálem Českých radiokomunikací a bylo by tedy logické, aby na opačné straně tohoto areálu zůstalo sportoviště.

Dotaz na budoucnost fotbalového hřiště ploložila radnici v roce 2010  redakce časopisu Břevnovan. Opověděl Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí odboru územního rozvoje: „Pozemek je ve stávajícím Územním plánu HMPstabilizován jako SP – sportovní plocha, takže je nelze zastavět bytovými objekty. Navíc okolní pozemky již povolení na zástavbu mají, přičemž záměr investora byl z této plochy udělat zelené zázemí bytovek – park s dětským hřištěm. Tento stav však nelze garantovat v příštím územním plánu.“

V roce 2016 byla zbourána stará tribuna, odstraněno osvětlení a ukončena péče o trávník. Pohled na hřiště je nyní žalostný. Výstavba rezidence La crone odřízla hřiště od severu, tedy z nejvíce obydlené sousední oblasti.

V říjnu 2016 ukončila provoz oblíbená hospoda, která byla dějištěm mnoha nejen tejnkovských akcí, v únoru 2017 byla srovnána se zemí i budova hospody a šaten. O záchraně fotografií a dalších artefaktů z bývalé fotbalové hospody si přečtěte zde.

 

hospoda na hristi 2017

 

 

 

 

Nad dalším osudem hřiště se zamýšlí Marek Šálek v prosincovém čísle časopisu Břevnovan (rok 2016):

Sirotek pod Televizní věží

Zanikne legendární fotbalové hřiště?

Bývala to krásná nedělní odpoledne: vyhrávala hudba, před hospodou se pekly buřty, na vzorně upravený trávník vyběhli fotbalisté - ti domácí v dresech s červenobílými pruhy. Přes týden se v restauraci u rohového praporku servírovaly skvělé obědy za parádní ceny, v podvečer u venkovních stolů vysedávali lidé ze sousedství, po hřišti běhaly děti. V sále se každou chvíli konaly taneční večery, soukromé oslavy, koncerty.

Fotbal z hřiště pod Televizní věží zmizel před pár lety, letos padla tribuna a trávník už druhý rok nikdo neposekal. Na konci října hospodu po dvaceti letech opustil hostinský Václav Chod se svou ženou Slávkou. Pohled na osiřelý prostor s fotbalovými míči pod stropem a fotografiemi nejslavnějších břevnovských týmů (ještě na přelomu století tu FC Dragoun Břevnov válel III. ligu) vháněl pamětníkům slzy do očí.

Pozemky pod hřištěm jsou nyní v soukromých rukou, ovšem zdaleka ne všechny: parcela s hospodou a kus šaten (dnes tu mají zázemí dělníci z okolích staveb) včetně podstatné části hřiště patří státnímu podniku Česká pošta. Konec zdejšího fotbalu tudíž nemusí být definitivní, pokud do jednání o budoucím využití aktivně vstoupí Městská část Praha 6. V ideálním případě by samospráva mohla dotyčný pozemek vykoupit.

Pokusí se naši radní zachránit tradici legendárního hřiště, na kterém začínali s fotbalem Jan Berger či Pavel Horváth? Dopustíme, aby navždy zmizel hostinec, který se stal přirozeným centrem spolkového života a příjemným dostaveníčkem pro několik generací Břevnováků i přespolních? Tlak na komerční využití je jistě velký, lokalit s tak atraktivním okolím a takovými výhledy v Praze už moc není. Možnosti tu ale jsou.

Za Sdružení Tejnka: Marek Šálek

hřiště 2

 

 

 

 

Marek Šálek popisuje také aktuální situaci z prosince 2017:

NÁJEZD NA FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Fotbalové hřiště pod Televizní věží, kde hrával FC Dragoun Břevnov, zažívá krušné časy. V rámci výstavby bytového komplexu Residence La Crone se proměnilo v zázemí pro těžkou mechanizaci a skladiště materiálu. Nejdříve zmizela tribuna, pak branky, nakonec došlo i na kabiny a letos na jaře byla zbourána legendární hospoda u rohového praporku.
Naivní občan se mohl utěšovat slabou nadějí, že část pozemku pod hřištěm patří České poště a tedy státu, a že si Hlavní město Praha či Městská část Praha 6 pohlídají možnost získat tuto parcelu do svého vlastnictví – tak, aby samospráva mohla ovlivňovat budoucí využití této unikátní parcely, které podle platného územního plánu náleží funkce SP, tedy sport.
To se nestalo, pozemek získal soukromý vlastník, který na konci listopadu představil Komisi územního rozvoje MČ P6 svůj zdejší developerský záměr. Spolkům Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka bohužel nebylo umožněno se této prezentace zúčastnit – investor účast zástupců místních obyvatel odmítl a předseda komise Martin Polách (ANO) mu v tom vyhověl.
Každý Břevnovák může posoudit, jak ovlivnilo charakter starého Břevnova územní rozhodnutí ve věci Viladomů Rozmarýn, respektive Residence La Crone: uzavřený areál ze sedmi desítkami bytů zašpuntoval okolí hřiště, přičemž státní správa i samospráva rezignovaly na možnost přimět investora k tomu, aby více zohlednil těsné sousedství památkové zóny Tejnka.
Bylo by nešťastné, kdyby vedení radnice v této věci navázalo na staré chyby, zatím k tomu však vývoj směřuje. Podle neoficiálních informací má být na bývalém hřišti umístěno pět čtyřpodlažních objektů s nejasným využitím. Zabránit nejhoršímu by mohla regulační studie pro celou oblast Strahova a ochota investora a majitele pozemků začít komunikovat s místními občany.

ÚNOR 2018 - KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE MČ PRAHY 6 ODSOUHLASILA ZÁMĚR VYBUDOVAT NA MÍSTĚ HŘIŠTĚ PĚTIPODLAŽNÍ KOMPLEX

Komise územního rozvoje MČ P6 odsouhlasila na začátku roku 2018 záměr vybudovat zde pěti podlažní komplex s nejasným skutečným využitím. Celý projekt budí podezření, že pro investora je sportovní využití pouhou zástěrkou pro bytovou výstavbu. Stávající sportovní plochu fotbalového hřiště o výměře 7300 m2 projekt redukuje více než sedminásobně na pouhých 970 m2. Zbývající plocha je zastavěna šesti budovami kde mají být kanceláře, služební byty, hotelové byty, víceúčelové sály a garáže. Nepoměr mezi skutečně sportovními prostory a prostory pro jiné účely je evidentní. Proti tomuto postupu se ohradily nejvýznamnější břevnovské spolky včetně Tejnky. Dopis spolků si přečtěte zde. Sdružení Tejnka jako účastník územního řízení zaslalo v březnu 2018 na Úřad MČ Praha 6 následující námitky.

Odbor výstavby vedený ing. Petrem Malotínem vydal souhlasné stanovisko s umístěním wellness ubytovacího areálu (pět čtyřpodlažních objektů + jeden jednopodlažní + hřiště na malou kopanou) na území bývalého fotbalového hřiště FC Dragoun Břevnov pod Televizní věží. Proti tomuto záměru se přitom postavila kompletní Rada MČ P6, námitky podalo i Sdružení Tejnka, ale všechny připomínky byly smeteny ze stolu jako neopodstatněné. Toto rozhodnutí vzbudilo velkou bouři nevole mimo jiné mezi novými obyvateli nedávno dokončené Residence La Crone, kteří nedostali relevantní informaci o možné budoucí podobě svého bezprostředního sousedství, navíc se vinou protahované kolaudace nemohli včas přihlásit do územního řízení.

Naše sdružení se v červenci 2018 jako účastník řízení odvolalo proti územnímu rozhodnutí. Text odvolání najdete zde.

Přečtěte si podrobnosti v časopisu Náš region.

PODZIM 2019: situace se dále vyostřila: investor, který skoupil pozemky tvořící bývalé fotbalové hřiště pod Televizní věží, usiluje o změnu územního plánu. Na místě sportoviště by měly vyrůst luxusní byty. Podaří se vedení radnice uhájit veřejný zájem a odvrátit tento precedens, který by Břevnov definitivně připravil o historické sportoviště? Místní spolky žádají radnici vytvoření koncepce, která nejdříve vyjasní budoucnost celého strahovského vršku. Přečtěte si celý dopis. 

Jaro 2020: rada městské části Praha 6 odsouhlasila zánik fotbalového hřiště ve prospěch developera

Na radnici Prahy 6 došlo k zatlučení předposledního hřebíku do rakve tradičního břevnovského hřiště. Sportovní plocha, kde se hrál fotbal do roku 2015, a která byla skoupena developerem s velmi blízkou vazbou na firmu Omnipol, se má teď na jeho přání proměnit na stavební parcely pro bytové domy. Nejdříve se změnou územního plánu souhlasila Komise územního rozvoje, 18. února posvětila prolomení územního plánu Rada městské části.Součástí usnesení je příslib, že se bude Praha 6 snažit o zachování sportovních ploch směrem na východ (Slavoj, lukostřelba, ragby), avšak v této věci rozhoduje magistrát a jisté zatím nic není. Nerozumíme tomu, proč radní Prahy 6 museli odsouhlasit zánik fotbalového hřiště takto narychlo a neodložili rozhodnutí do doby, než bude budoucí využití okolních sportovišť závazně a smluvně zakotveno. Stejně tak není jasné, jak bude kompenzovat zánik fotbalového hřiště investor nových bytovek.

Osud tohoto sportoviště velmi dobře ukazuje běžnou praxi, jak město přichází o sportoviště či zelené plochy. Investor skoupí pozemky, které jsou územním plánem určeny pro sport či zeleň, nemá však zájem původní stav a užití zachovat. Naopak má zájem stavět, přirozeně za účelem co nejvyššího zisku. A tak požaduje změnit povolené užití plochy na stavební parcely. K této změně potřebuje politiky, kteří musí změnu schválit. Pokud to udělají, investor rázem pozemek násobně zhodnotí. Což vyhovuje investorovi, ale město přichází o místa pro sport a oddech. Navíc musí být často hrazeny z veřejných prostředků související investice do veřejné infrastruktury.

Pokud by bylo v případě břevnovského hřiště od počátku jasné, že investor změnu, která by zrušila sportovní využití plochy, prosadit nemůže, pak by ani pozemky neskupoval a fotbal by se tam hrál dodnes. Apelujeme na politiky, aby se při schvalování územních změn řídili výhradně veřejným zájmem, a nikoliv zájmy soukromých investorů.

Samospráva Prahy 6 vyšla developerovi vstříc a rozhodování v této kauze se přesunulo na Magistrát hlavního města Prahy.

Květen 2020: Změna územního plánu byla magistrátním Výborem územního rozvoje zamítnuta

V únoru 2020 odsouhlasila zánik tradiční sportovní plochy ve prospěch bytové výstavby Rada MČ P6. Změny územního plánu na území hl. m. Prahy však procházejí schvalovací procedurou i na „velké radnici“, proto letos v květnu o stejné věci jednal magistrátní Výbor územního rozvoje. A ten žádost o změnu územního plánu poněkud překvapivě zamítl.

Jaký bude mít tento vývoj vliv na budoucí podobu bývalého hřiště FC Dragoun Břevnov, je momentálně těžké odhadnout. Investor se může vrátit k původnímu plánu protlačit v rozporu s územním plánem výstavbu areálu kombinujícího proklamované wellness služby, nebo dál lobbovat za změnu územního plánu.

Květen 2021: Nečistá hra

Jaký bude osud bývalého fotbalového hřiště, které se ocitlo v obklopení sídliště La Crone? Majitel pozemku předložil plán, který počítá se čtyřmi objekty o výšce dvou, tří a čtyř pater. Dokumentace obsahuje i zákresy, které srovnávají výškovou hladinu chystaných domů s okolní zástavbou (La Crone). A světe div se, střechy stávajících i uvažovaných budov zařezávají jak podle pravítka. To je dílo hodné kouzelníka, neboť hřiště TJ Břevnov (respektive FC Dragoun), kde mají nové domy vzniknout, převyšuje o čtyři až šest metrů okolní terén. Klamavý dojem umožňují pohledy z míst, umístěných pod strahovským kopcem – s troškou přehánění lze říct, že odtud není vidět ani Televizní věž. Stačí se však na stejnou situaci podívat odjinud (ze střešovického hřebenu, Petřínské rozhledny, břevnovské pláně či Strahovského stadionu) a je zřejmé, že Park Ladronka, jak developer svůj projekt nazval, vytváří na horizontu novou dominantu. Budeme proto držet palce našim sousedům z La Crone, kteří na tuto nesrovnalost upozornili, a nyní usilují o dosažení nápravy.

Fotografie a zákresy najdete zde.

Duben 2022: Loučení se starým hřištěm

Probíhalo řízení, díky kterému vznikne v Břevnově další bytový kolos se závorou. Více zde.

Přežije břevnovský fotbal?

Břevnovské spolky zahájily jednání s vedením radnice Prahy 6 o možnosti, aby pro sport zůstaly zachovány plochy mezi Televizní věží a Stadionem Přátelství (ragby, lukostřelba), přičemž kopaná by mohla hrát na hřišti někdejšího klubu TJ Slavoj Břevnov. Na podzim 2020 svitla naděje, že pro zmrtvýchvstání kopané v naší čtvrti může posloužit dlouhé roky nepoužívané hřiště někdejšího Slavoje. Přečtěte si více. Byl založen SK Union Břevnov, a vše je na dobré cestě. O aktuální situaci si přečtěte na stránkách nového klubu.

 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@