Kapličku v ulici Za Strahovem, která se dlouhé roky rozpadala, nakláněla a zarůstala, nechali majitelé přilehlé nemovitosti restaurovat. Přijďte se podívat, výsledek stojí za to.

zanikl za strahovem stojckaplicka orezkaple malá

 

 

 

 

 

„Když jsme byli malí, tak jsme se v jejím výklenku při pouličních hrách schovávali - tenkrát tam ještě nebyl ten dřevěný plůtek,“ vzpomíná čtyřicátník Matěj Baťha, který v Tejnce vyrůstal. Na získání podkladů pro obnovu kapličky spolupracovali minulí i současní majitelé nemovitosti, jedním z iniciátorů bylo Sdružení Tejnka, část dokumentace vznikla s pomocí společnosti T. E., která zde letos dokončila rezidenční projekt Truhlárna.

Postup restaurátorských prací určili památkáři, projektovou dokumentaci vypracoval arch. Miroslav Hanzl. Na ukázku, jak přísné podmínky provázely obnovu, vyjímáme část textu: „Před zahájením prací budou sejmuty otisky veškerých dochovaných profilací ke zhotovení šablon pro jejich obnovu. (…) Bude proveden sondážní průzkum barevnosti včetně dřevěného rámu niky kapličky a průběhu římsy. V konše niky bude proveden plošný průzkum sondami.“

Z těchto vět mimo jiné vyplývá, že restaurátorské práce nejsou u konce. V dohledné době proběhne další odborné posouzení, jehož výsledkem by měla být přesná podoba výklenku a jeho výzdoby. „Zatím to vypadá na barvu noční oblohy se žlutými hvězdami, ve hře je i možnost umístit dovnitř sochu Panny Marie, která tam podle některých pramenů kdysi bývala,“ uvádějí Marie a Martin Aschenbrennerovi, noví majitelé nemovitosti a investoři celé opravy.

Podle historické dokumentace bývala nad hřebenem střechy domu zvonička. „Přístup ke kapličce vedl zděným portálem a sama střecha domu byla krytá prejzy. Dnes již vstupní branka z ulice Za Strahovem neexistuje, vstup na pozemek je od západu, z ulice U Dvora a plot je novodobý. Dochovala se pouze branka mezi domem a kapličkou, která původně zřejmě oddělovala poloveřejný dvorek od zahrádky,“ stojí v průvodní a technické zprávě projektu.

Portál vedle kapličky strhnul v srpnu 1968 projíždějící sovětský tank. „Zbloudil do ulice Za Strahovem a zavadil o zdivo. Je velké štěstí, že nepoškodil i sousední kapličku,“ říká Dana Šímová - Schildbergerová, jejíž rodině patřil objekt již v předválečných letech, a která byla spooluvlastníkem objektu do léta 2018. Její prarodiče – Samcovi – měli v domě zlatnictví a obchůdek, jak je vidět z přiložené fotografie z roku 1943.

Z odborného průzkumu vyplývá, že „šikmá“ kaplička nesouvisí architektonicky a nejspíše ani funkčně s monumentálnějšími kaplemi poutní cesty do Hájku, která ulicí prochází. Sloužila patrně jako religiózní centrum obyvatel Tejnky. Její účel a původ si zasluhuje hlubší rešerše, lze nicméně uvěřit jejímu mariánskému zasvěcení. Nejasný je účel spodní niky, snad mohlo jít o závětří na svíčky, průzkum sondami by tudíž mohl odhalit stopy po vosku.

Připomeňme, že kaple se nachází v památkové zóně Tejnka, sousední objekt je zachycen již na mapách z první poloviny 19. století a pro svůj selsko-barokní ráz je označován jako „Jihočeský dům“. Citace z dokumentace: „V 60. letech byl i s kapličkou navržen k zápisu na seznam kulturních památek, nakonec však zapsán nebyl. Tento architektonicky, historicky a esteticky vysoce hodnotný objekt významně určuje charakter lokality Tejnka.“

V polovině listopadu již kaple v ulici Za Strahovem zářila novou omítkou, byla dokončena štuková výzdoba, došlo i k osazení dřevěného rámu výklenku. Potlesk si zaslouží všichni aktéři tohoto drobného, ale administrativně, odborně i finančně náročného počinu. Zveme příznivce naší čtvrti k předvánoční procházce, případně na tradiční setkání s ohněm, svařákem a koledami – na Štěpána 26. prosince. Sejdeme se u kapličky!

Text vznikl pro prosincové číslo časopisu Břevnovan

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@