Dne 9. března 2015 se sešli členové Sdružení Tejnka se zástupci firmy BM develop, která připravuje výstavbu viladomů v těsném sousedství památkové zóny Tejnka (dříve Viladomy Rozmarýn). Přinášíme aktuální informace ze schůzky:

Likvidace zeleně v zahrádkách

Kolem břevnovského fotbalového hřiště se začalo zkraje března kácet. Vyroste tady Rezidence La Crone, jak nový vlastník pozemků přejmenoval původní projekt Viladomy Rozmarýn. Sdružení Tejnka se podařilo leccos vybojovat (auta měla vyjíždět přímo do památkové rezervace), nad definitivním koncem zahrádkářské kolonie přesto srdce usedá. Místo ní tady vyrostou nabobtnalé bytovky, celý areál bude obehnán plotem. Přitom nebýt benevolentního přístupu radnice a především absence jasnější urbanistické představy o tomto unikátním území, mohlo být leccos jinak.

Konečná architektonická úprava byla svěřena ateliéru A 8000, lze tedy očekávat kosmetické úpravy týkající se fasád a dalších detailů. Ať to dopadne jakkoliv, celkovým uspořádáním tento projekt nezapadá do okolí (vilová a domkářská čtvrť) a lze jej označit za relikt divokých devadesátých let. Ostatně původní investor, od něhož aktuální vlastník pozemků BM Development celý projekt zakoupil, byl kapitálově i personálně napojen na společnost Falkon Capital (ruský státní dluh, podrobnosti http://www.motejlek.com/nova-souvislost-po-dlouhych-letech-statni-vyjednavac-ruskeho-dluhu-zakotvil-ve-falkon-capital).

Mrzí nás rovněž to, že celý areál bude oplocen. Developer argumentuje přáním budoucích klientů (byty budou rozprodány) a jejich obavami o bezpečnost. Budeme prosazovat alespoň chodník v západní části areálu, který by víceméně kopíroval trasu dnešní pěšiny. Snažíme se rovněž dosáhnout toho, aby ulice Nad Tejnkou získala takovou povrchovou úpravu, která by odpovídala charakteru památkové zóny. Budeme se rovněž podílet na plánování oddělujícího pásu zeleně a dalších dílčích úprav, které by přechod mezi Památkovou zónou Tejnka a rezidencí La Crone učinily snesitelnější.

Stavební činnost má začít v červenci, plánované ukončení výstavby  v prosinci 2016. Na I. etapu je již vydáno stavební povolení, stavební řízení na II. etapu (domy v severní části areálu podél ulice Nad Tejnkou) ještě nebylo zahájeno; Sdružení Tejnka bude jeho účastníkem. Co se týče režimu stavby, obecné předpisy hovoří o možnosti pracovní doby ve všední dny 6 – 21 hodin, o víkendu 8 – 18 hodin. Požadujeme limit na hlučné provozy (pouze 7 - 18 a v neděli klid). Další schůzka s investorem se koná v pondělí 13. dubna, o jejím průběhu budeme opět informovat.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@