Cílem návštěvy zástupců Tejnky na radnici MČ Praha 6 bylo domluvit další postup ve věci aktuálních břevnovských kauz (Viladomy Rozmarýn – Rezidence La Crone, Bytový dům Závěrka, rohový domek Za Strahovem / Maratonská, zachování fotbalového hřiště, Rezidence Truhlárna).

Zápis ze schůzky mezi zástupci Úřadu MČ P6 a Sdružení Tejnka

Místo: kancelář místostarostky pro územní rozvoj ing. arch. Evy Smutné

Datum: středa 1. dubna 2015

Účastníci: ing. arch. Eva Smutná, místostarostka pro územní rozvoj, MUDr. Antonín Nechvátal, radní pro životní prostředí a současně předseda komise územního rozvoje, pan Gabor z odboru územního rozvoje a dále Marek Šálek, Pavlína Nováková, Jan Schindler a Daniela Šálková za Sdružení Tejnka.

Rozmarýn - La Crone

Zástupci Sdružení Tejnka byly informováni o schůzce paní místostarostky se zástupci ateliéru A 8000, který v současné době dopracovává projekt La Crone pro společnost BM Development.

Paní místostarostka tlumočila přítomným svůj požadavek, aby byly domy sníženy o jedno patro, a ty, na které již je vydáno stavební povolení (I. etapa) byly rozděleny na dva menší - jako změna před dokončením stavby. Výjimkou by měly být dva domy u Tomanovy ulice, kde investor  vykoupí trojúhelníkovou parcelu a tam postaví ještě jeden dodatečný dům (výměna objemu za újmu způsobenou snížením ostatních objektů).

Zástupci Sdružení Tejnka seznámili paní místostarostku s požadavky místních obyvatel, které se týkají prostupnosti území a podoby přilehlých komunikací. Zástupci radnice přislíbili podpořit požadavek na minimalizaci oplocení a vytvoření veřejně přístupného parku s pěšinou v západní části areálu, stejně jako zamezení možnosti, aby do ulice Nad Tejnkou mohly vjíždět automobily směřující dovnitř nebo ven z areálu La Crone. 

Rezidence Závěrka

MUDr. Antonín Nechvátal prověří možnost zamítnutí výjimkyz odstupové vzdálenosti komunikace. Sdružení Tejnka se přihlási jako účastník řízení.

Rohový domek Za Strahovem / Maratonská

Komise územního rozvoje zamítla již dvě předložené studie, nyní majitel připravuje další projekt, který by charakterem více odpovídal charakteru lokality.

Fotbalové hřiště

Pořizuje se změna územního plánu, která zahrnuje prodloužení Areálu volného času Ladronka východním směrem, s rovným průběhem Tomanovy ulice. Vymezení této změny zahrnuje i hřiště a další pozemky na sever od Tomanovy ulice. Komise územního rozvoje žádá zachování sportovní funkce dotyčného území v rozsahu hřiště (jako je dosud).

Rezidence Truhlárna

Všichni přítomní podpořili návrh, aby domy byly pouze dvoupatrové (přízemí, první patro, obytné podkroví) a odpovídaly charakteru místa (památková zóna s převažující domkářskou, nikoliv vilovou zástavbou). Zástupci Sdružení Tejnka a developera se v dohledné době sejdou, aby si vyjasnili stanoviska.

Průjezdnost horní části ulice Za Strahovem

Statut obytné ulice, který měl přispět ke zklidnění dopravy (v okolí pítka a bývalé kaple č. 2 poutní cesty z Lorety do Hájku), se v minulých letech ukázal jako nedostatečný. Sdružení Tejnka se proto na doporučení MUDr. Antonína Nechvátala obrátí na odbor dopravy a životního protředí a požádá o změnu dopravního režimu (ze směru od ulice U Ladronky): přikázaný směr jízdy do ulice Kochanova, zákaz vjezdu (s výjimkou rezidentů) do ulice Za Strahovem.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@