V zahrádkách dochází k plošné likvidaci zeleně, k zemi padají i vzrostlé stromy na místech, kde nebudou stát domy ani podzemní garáže. Vznesli jsme proto na Úřad MČ P6 dotaz týkající se věkovitých stromů v blízkosti autobusové zastávky Televizní věž a požádali i o vyjasnění toho, zda stavebník může kácet i na pozemcích, pro které dosud nebylo vydáno stavební povolení (II. etapa, čili severní a východní část dotčeného území).

Odpověděl Ing. Miroslav Sachl, vedoucí oddělení správních činností z Odboru dopravy a životního prostředí: „Po vyhodnocení podkladových materiálů lze konstatovat, že stavebník je v současné době oprávněn realizovat kácení pouze některých dřevin. Zástupce vlastníka pozemků byl dnes upozorněn na skutečnost, že kácení některých vzrostlých dřevin je třeba pozastavit do vyjasnění situace na místě samotném. Za tímto účelem byla dohodnuta schůzka na místě, a to na pátek 20. 3. od 10:00 hodin.“

V přílohách jsme obdrželi rozhodnutí o povolení ke kácení a také rozdělení jednotlivých ploch určených k likvidaci zeleně. Legenda: v ploše č. 1 není vlastník oprávněn kácet v tuto chvíli vůbec a v ploše č. 2 může kácet pouze cca polovinu této plochy, neboť pro tyto plochy nebylo dosud vydáno pravomocné stavební povolení. Na plochách č. 3, 4 a 5 je možno kácet s výjimkou 5 exemplářů dřevin, které mají být dle podkladů zachovány.


Rozhodnutí o kácení:

Rozhodnuti Rozmaryn 1Rozhodnuti Rozmaryn 2

Rozhodnuti Rozmaryn 3Rozhodnuti Rozmaryn 4Rozhodnuti Rozmaryn 5Rozhodnuti Rozmaryn 6

 

 

 

 

smrk

bez smrku

zahradky parezy

 

 

 

 

Původní zelená plocha zahádkářské kolonie (na fotografii vlevo od fotbalového hřiště):

 hriste z veze

 

 

 

Více o projektu Rozmarýn - La Crone

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@