Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) byl pověřen Radou hlavního města Prahy vypracováním Koncepční studie ulice Bělohorská. Studie v současné době vzniká v úzké spolupráci s MČ Praha 6 a s občany.zuza ovce mala

 

 

 

 

 

Plán zahrnuje vybudování nových přechodů pro chodce, zajištění větší bezbariérovosti,  zkvalitnění veřejných prostranství a zlepšení dopravního řešení. V rámci rekonstrukce budou například upraveny chodníky, které budou rozšířeny a vydlážděny, doplněny nebo vyměněny lavičky, kontejnery a další mobiliář. Zlepší se i podmínky pro umístění restauračních předzahrádek. Ulice bude celkově dopravně zklidněna. Koncepční studie prověří i možnost výsadby nových stromů, kterými by byla doplněna kaštanová alej. 

Názor na novou podobu Bělohorské mohli občané vyjádřit buď v internetovém dotazníku, nebo v sérii akcí, pořádaných v říjnu, ať už to byla cyklovyjížďka, komunitní vycházka, setkání se živnostníky i s občany. Podněty občanů, jako nové přechody, nové povrchy, nová odpočinková zákoutí, veřejné záchodky, stojany na kola, cyklostezka, prodloužené stromořadí, méně zábradlí, více retardérů, prostor pro zahrádky, místo pro tržiště a řada dalších podnětů, budou vyhodnoceny a případně zapracovány do plánu proměny Bělohorské. Plán bude hotový v červnu 2016 a bude znovu předložen veřejnosti k debatě. Realizace je plánována na rok 2017 nebo 2018.

Přinášíme jeden z podnětů z besedy, který nás zaujal: 

...na místě tramvajové smyčky Malovanka by mohl být jakýsi stacionář pro všechny občany s potížemi (včetně bezdomovců), kde by se mohli umýt, najíst, měli by k dispozici třeba noviny, malou knihovnu nebo číst půjčené knihy s místní knihovny (které máme 2), TV, popřípadě možnost jít na internet. Je to takový zvláštní odstrčený prostor a nevyužitý a jistě by mnozí uvolnili místo na frekventovaných místech na Bělohorské i v přilehlých historických památkách nebo kolem rybníků podél Brusnice. Jinak ve včera navrhovaném "central parku" by nemělo chybět místo na vyměňování knih s bazárkem/otevřeným antikvariátem (vzor na pařížských nábřežích) s místem, kde by s mohli lidé vklidu začíst, vzít si knihu stranou do poměrně velkého prostoru parku. 

Další podrobnosti najdete zde: http://www.iprpraha.cz/belohorska

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@