V lednu 2013 byla na místě bývalých zahrádkářských kolonií vedle fotbalového stadionu Dragoun zahájena výstavba viladomů Rozmarýn. Investor obehnal území ohradou, vykácel desítky stromů a vyhloubil kráter do země. Poslední dva měsíce se neděje nic, zatímco místní lidé ztratili možnost bezpečné cesty k autobusové zastávce Televizní věž. Zeptali jsme se proto na  stanovisko radnice. Zde je odpověď tajemníky Jana Holického: stavba "Viladomů Rozmarýn" byla zahájena na základě platného stavebního povolení. Tato skutečnost byla ověřena pracovnicí odboru výstavby kontrolní prohlídkou. Nyní jsou práce přerušeny, neboť stavebník stavbu údajně prodává (a to i s platnými stavebními povoleními). Zatím dle výpisu z KN se vlastník pozemků a stavby nezměnil. Případný nový vlastník by měl pokračovat dle původní dokumentace. 

Více o výstavbě v zahrádkách si přečtěte zde.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@