V březnu roku 2013 požádala Tejnka organizaci jménem ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) o zřízení nové zastávky autobusu 176, a to poblíž usedlosti Spiritka, jižně od Televizní věže.

Zastávka by mohla být v těchto místech:

SPIRITKA

 

 

 

 

Naše argumenty byly následující:

„Trasa autobusu č. 191 byla změněna tak, že vede přes zastávku Stadion Strahov, přičemž k zastávce Televizní věž míří pouze každý druhý spoj. Došlo tedy ke zhoršení dopravní dostupnosti této části Prahy, kterou pociťují nejen zdejší obyvatelé, ale i návštěvníci rekreačního areálu Ladronka. Navrhujeme proto využít nového prodloužení trasy autobusu číslo 176 směrem do Nových Butovic, který zde momentálně nezastavuje, přičemž mezi zastávkami Stadion Strahov a Spiritka je přibližně dvoukilometrová vzdálenost. Autobus tedy míjí tuto část Strahova a Břevnova, aniž by zde zastavil. Jako nejvhodnější se nám jeví zřízení nové zastávky poblíž křižovatky s ulicí Skokanská nebo u vyústění parku Ladronka.“

Před Vánoci 2013 jsme dostali z ROPIDU odpověď:

„Zřízení nové zastávky na lince 176 mezi zastávkami Stadion Strahov a Spiritka ve Vámi navržené poloze podporujeme, nová zastávka zlepší dopravní obsluhu lokality. V uvedené věci se proto obrátíme na odbor dopravy MČ Praha 6 a požádáme o svolání místního šetření na účasti dotčených orgánů včetně Vašeho sdružení jakožto iniciátora projektu“

Těšíme se tedy, že budou moci Břevnováci jezdit domů také z Karlova náměstí nebo z Náměstí Kinských. Vše ale asi ještě potrvá. Na naši urgenci z jara 2014 odpověděl ROPID takto:

Výstavba zmíněné zastávky je vázána na rekonstrukci komunikace Atletická, která by měla mít několik etap. S ohledem na místní šetření je umístění zastávky možné (dovolují to šířkové poměry komunikace) v ulici Atletická mezi křižovatkami s ulicemi Běžecká a Diskařská. Konkrétní termín rekonstrukce komunikace, která se odvíjí i od uvolnění potřebných financí pro TSK hl. m. Prahy, a také samotnou projektovou dokumentaci, má však plně v kompetenci Technická správa komunikací hlavního města Prahy. 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@