Uveřejňujeme zde tiskovou zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů ze dne 10. prosince 2012:

Domovy Pražanů může ohrozit čtvrtá stavební vlna,

pomoct si můžou podáním připomínek

 

 

PRAHA – Magistrát nadělil Pražanům nemilý vánoční dárek – rozjel v pořadí již čtvrtou vlnu takzvaných celoměstsky významných změn územního plánu. Spousta lidí tak bude mít svátky pokažené psaním připomínek, protože lhůta k jejich podání vyprší 27. prosince. V balíku 72 záměrů se skrývá řada projektů, které mají spekulativní charakter a vedly by k poškození životního prostředí. Jde například o návrh k zastavění Vidoule a Dívčích Hradů, těžbu na soutoku Vltavy s Berounkou nebo masivní autobusový terminál na Veleslavíně. Plocha v ohrožení má 1 509 hektarů, jde tedy o celá tři procenta rozlohy Prahy.

 

„Načasování tak důležitého procesu je zcela skandální. Magistrát i pod novým politickým vedením pokračuje v praxi, kdy se významná jednání jakoby náhodu strefí do období letních prázdnin nebo vánočních svátků. V civilizované společnosti by tohle časování politikům rozhodně neprošlo,“ říká odborník Arniky na územní plán Martin Skalský.

Podle Arniky se ve čtvrté vlně změn schovává řada škodlivých projektů, jež prostřednictvím městských částí prosadili developeři. O změnách územního plánu bude nakonec hlasovat pražské zastupitelstvo. Pokud by některé z nich schválilo, hrozí devastace přírody a poškození životního prostředí.

„Rozsáhlou zástavbu volných pozemků musí magistrát řešit v rámci nového územního plánu. Pražské vlny změn představují bezprecedentní obcházení stavebního zákona. Doporučuji voličům, aby bedlivě sledovali, jak budou zastupitelé hlavního města hlasovat o developerských projektech navržených nejasným způsobem. Podněty ke změnám územního plánu mohou samozřejmě i odmítnout,“ doplňuje Skalský.

Lidé, kteří by chtěli podat k některému ze záměrů schovaných ve čtvrté vlně celoměstsky významných změn územního plánu připomínky, tak musí učinit do 27. prosince. Sepsání kvalitních připomínek přitom zabere spoustu času a podklady magistrátu jsou značně nepřehledné. Arnika nabízí lidem, kteří se v procesu sami nevyznají, bezplatnou pomoc.

Zajímavostí čtvrté vlny změn územního plánu je fakt, že všechny podněty do ní poslaly městské části. Na ruku developerům šla podle Arniky nejvíce Praha 5, která navrhuje zastavět bytovkami stolovou horu Vidouli, která je pražským přírodním unikátem. Zástavba by měla pokračovat až na Dívčí Hrady a celkem by se tak zastavěly desítky hektarů zeleně a volné městské krajiny.

Další ze změn navrhuje, aby se na soutoku Vltavy s Berounkou otevřelo těžbě štěrkopískové ložisko. Těžba štěrkopísku by zničila mimořádně cennou oblast akumulace podzemních vod, která by do budoucna mohla zásobit část obyvatel metropole pitnou vodou.

Hlavní město prosazuje v rámci změn územního plánu i výstavbu obřího terminálu autobusů s parkovištěm ve Vokovicích. Údajně dočasná stavba by měla přijít na 1,3 miliardy korun. Plánuje se pouze kvůli tomu, že díky nevhodné trase prodloužení metra A nyní Praze hrozí, že přijde o 8 miliard dotací z Evropské unie.


Příloha:

1) Oficiální web popisující IV. vlnu celoměstsky významných změn je nepřehledný a občané – neodborníci se v informacích vyznají jen obtížně:

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom4/zmeny_08_celom4.htm

2) Sdružení Arnika vydalo návod pro občany, jak podat k záměrům schovaným ve IV. vlně připomínky: http://arnika.org/vyjadrete-se-ke-iv-vlne-zmen

3) Příklady některých škodlivých projektů zařazených do IV. vlny

  • Terminál ve Vokovicích

Původně měl autobusový terminál a záchytné parkoviště P+R stát na Dlouhé Míli, tedy za Pražským okruhem, aby se omezil průjezd vozidel obytnými čtvrtěmi Prahy. Později však magistrát změnil plány a začal stavět metro místo na letiště pouze do Motola. Tím došlo k porušení pravidel Evropské unie, která přislíbila dotaci 8 miliard na metro pouze za předpokladu, že stavba omezí automobilismus a zlepší životní prostředí. V panice z možné ztráty peněz magistrát navrhuje výstavbu „provizorního“ terminálu za 1,3 miliardy korun ve Vokovicích, tedy uvnitř města.

Více informací: http://praha6ztracitvar.cz/doku/akce/2012/jaka-bude-praha-6-doopravdy/03-2012-11-08-jiri-john-terminal-veleslavin.pdf

  • Zástavba Vidoule

Přírodní park Košíře-Motol byl vyhlášen v roce 1991 na ploše 354 hektarů. Jeho těžištěm jsou historické parky, zahrady a usedlosti Motolského a Košířského údolí, pomyslným srdcem je Cibulka. Parku dominuje stolová hora Vidoule s pískovcovými výchozy a četnými prameništi. Pět navržených změn územního plánu vede k zástavbě 55 hektarů přírodního parku, přičemž nejmasivněji by se mělo stavět přímo na Vidouli. Zatímco bytová výstavba by připadla na developery, Prahq 5 chce sama v části území stavět sportoviště. Vzhledem k jejímu rozpočtu je to spíše nereálné.

  • Zástavba Dívčích Hradů

Náhorní plošina Dívčích Hradů se zvedá z Prokopského údolí, utváří krajinný ráz Pražské kotliny a je dobře viditelná i z historického centra města. Oblast vzájemně propojuje několik chráněných přírodních území a lidé ji hojně využívají k rekreaci. Ještě před dvěma lety se na části plošiny uvažovalo o výstavbě kampusu Univerzity Karlovy, zatímco zbylá plocha měla být ponechána jako zelená a nezastavěná. Nyní přichází plán celé Dívčí Hrady vymezit pro obytnou výstavbu a sportoviště. Unikátní přírodní útvar a rekreační území by tím byly do značné míry znehodnoceny.

  • Těžba na soutoku Vltavy a Berounky

Na soutoku Vltavy s Berounkou se plánuje rozsáhlá těžba štěrkopísků, která má trvat 30 let. Po této době by vytěžená krajina měla být údajně rekultivována do podoby rekreačních jezer. Není to však jisté, protože jde o velmi vzdálenou dobu a k vytvoření jezer neexistují žádná povolení ani projekty. Těžba ohrožuje mimořádně cennou zásobárnu podzemní vody, která by mohla soužit jako zdroj pitné vody pro Prahu. Počítá se také se stavbou jezu na Berounce, který by poškodil přírodu. Původně magistrátní pozemky v území přešly za nejasných okolností na soukromé firmy.

Více informací: http://arnika.org/radotinska-jezera


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.arnika.org


Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů, tel.: 775 168 026, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vratislav Vozník, tiskový mluvčí Arniky tel.: 606 727 942, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sdružení Tejnka

         Napište nám

@