V posledním květnovém týdnu bylo dokončeno nároží s lavičkami a pítkem na křížení ulic Za Strahovem a Nad Tejnkou. Architektonický návrh nároží byl součástí projektu Jak bude vypadat poutní cesta starým Břevnovem , který v roce 2002 nechalo vypracovat naše sdružení. Projekt  ing. arch. Petra Husáka, financovaný z grantu Nadace VIA, jsme předložili na radnici a ta jej zařadila do chodníkového programu.

V rcoe 2003 získalo Sdružení Tejnka za svůj projekt čestné uznání jménem Benjamin. V rámci soutěže Prorok (Projekt roku) jej každoročně udělují čtyři význačné nadace: Via, CiviliaOpen Society Fund a Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

O tom, jak studie vznikala, se dočtete v kronice roku 2002.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@