Vzhledem k častým dotazům týkajícím se stavebních plánů v proluce nad restaurací Závěrka (ulice Za Strahovem) přinášíme aktuální zprávu o probíhajících stavebních řízeních.

Novostavba.

Proti projektu bytového domu (jedenáct bytů, dva nebytové prostory, podzemní i vnější parkovací stání) dlouhodobě protestují sousedící obyvatelé, a to zejména z těchto důvodů: stavba by neúměrně zatížila okolí hmotou, provedením i předpokládaným užíváním (zastínění, výhled, likvidace volné travnaté plochy se stromy, dopady na spodní vody, zvýšení vlhkost a zhoršení statiky okolních domů, zásobování do vnitrobloku). Stavebník (Rezidence Strahov s.r.o.) v prosinci 2011 požádal o vydání územního rozhodnutí, čímž bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad vyzval žadatele k doplnění chybějících náležitostí a přerušil řízení do 15. 3. 2012. O dalším vývoji vás budeme informovat.

NOVINKA: Vyzva k doplnění informací ze 14. 5. 2012

Dům s věžičkou.

Majitel rodinného domu Za Strahovem čp. 277/ 14 plánoval rekolaudaci na bytový dům o několika jednotkách. 16. února 2012 se konalo místní šetření, kterého se účastnila řada obyvatel sousedních domů. Stavebník (T.M. ATTA, s.r.o.) sdělil, že od záměru upustil a dům se měnit nebude, načež vzal přímo na místě žádost ke stavebnímu řízení zpět, čímž bylo řízení přerušeno.


 b_150_100_16777215_00_images_obrazky-clanky_338demolicebig.jpg

Připomínáme, že v roce 2004 zde byla zbourána unikátní budova historické celnice, na jejíž barokní přestavbě v roce 1743 se podílel K. I. Dientzenhofer (foto z demolice). O podivných okolnostech, za jakých k bourání došlo, informovala i MFDnes.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@