Historické stavby břevnovského mrakodrapu a Petynky/Vincentina jsou aktuálně ohroženy demolicemi a jejich území masivní developerskou zástavbou.

Přečtěte si podrobnosti (článek z Práva najdete zde) a připojte se k petici na jejich záchranu.

Takzvaný břevnovský mrakodrap stojí v  Radimově ulice a je majetkem Prahy 6. Vyšší secesní dům byl postaven před sto lety břevnovským starostou Janem Kolátorem. Další zástavba okolí plánovaná Kolátorem byla velkou vlnou veřejného odporu zmařena.

Historicky byly v údolí potoka Brusnice vinice. V  roce 1665 zde byla vystavěna kaple Panny Marie Őttingenské. Později zde vznikl klášter kajetánů. V okolí kláštera se konaly vyhledávané poutě a byl navštěvován významnými dobovými osobnostmi. Roku 1821 byla loď a ochoz kláštera pobořeny hrabětem Kounicem a zachovala se jen Kajetánská kaple. Její konstrukce je na českém území zcela neobvyklá. Kaple je jako kulturní památka zapsána v operativním seznamu hlavního města Prahy pod R.č.Ú.s. 1-1427/3. Využití okolí bylo dlouhodobě uvažováno jako veřejné spojené s revitalizací historických zahrad.

Území Malé Kajetánky zahrnující kapli a okolní pozemky byla prodána naší městskou částí firmě Geosan Kappa. Aktuální záměr předpokládá demolici břevnovského mrakodrapu a obestavění kaple masivními hmotami sedmipodlažních bytových domů. Projekt likviduje historicky hodnotnou stavbu a devastuje okolí kaple bez ohledu na historické a památkové souvislosti.

Letohrádek Petynka známý veřejnosti pod jménem Vincentinum byl založen kolem roku 1650 místokancléřem království českého F.E.Pöttingem z Persingu mezi současnou ulicí Na Petynce a rybníkem Vincentinum.. Původně barokní stavba byla přestavována klasicistně a poté novogoticky. Byl po celou dobu dominantou a významným centrem regionu. V předminulém století zde vzniklo vyhledávané předměstské výletní sídlo s hostincem a velkou zahradou, kde se konávaly četné plesy, slavnosti a zábavy.

Roku 1898 zakoupil Petynku katolický spolek svatého Vincence Vincentinum. Až do roku 1951, kdy objekt zabrala armáda, sloužil jako ústav pro nevyléčitelně choré a byl symbolem šlechetnosti a solidarity. Po roce 1989 byl objekt postupně vyklizen a začal chátrat.

Snad s původně ušlechtilým záměrem v roce 1999 vzniká nadační fond Vincentinum, který později dostává objekt s pozemky zdarma od ministerstva vnitra k veřejnému využití. Až do dnešního dne nedokázal však tento fond naplnit své původní sliby a objekt nechal postupně chátrat.

 Dnes je plánována kompletní demolice objektů Petynky s následnou masivní výstavbou na jejích pozemcích. Demolice objektů a plánovaná výstavba by byly nevyčíslitelnou a nevratnou historickou ztrátou a mementem současné nenasytnosti a despektu k občanům Prahy 6.


O budoucnosti břevnovského mrakodrapu, Petynky a jejich okolí rozhodne postoj veřejnosti, stejně jako před sto lety.  Proto vznikla petiční akce na podporu zachování těchto objektů.

Petice je ke stažení zde.

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@