V červenci se uskutečnila schůzka s vedoucím odboru územního rozvoje MČ 6 ing.arch. Bohumilem Beránkem. Z jednání vyplynulo, že studie obytné ulice se stane podkladem pro zařazení akce do návrhu rozpočtu pro rok 2003. Městská část na podzim nechá vypracovat předběžný rozpočet celé investice a v prosinci nově zvolené zastupitelstvo rozhodne, zda náš záměr podpoří, či nikoliv. "Jedná se o pilotní projekt, kterým hodláme vyzkoušet zklidňování dopravy v obytných zónách," uvedl ing.arch. Beránek doslova.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@