Dílčí úspěch občanských aktivit: Projekt multifunkční haly ve východní části veřejného parku Ladronka (v sousedství tenisových kurtů TJ Břevnov), jejíž součástí měla být třípodlažní budova s parkovištěm, restaurací a bowlingem, byl připravován na pozemcích vlastněných hlavním městem Prahou a spravovaných MČ Praha 6.

Záměr vyvolal velké protesty občanů již v roce 2009, pod jejich vlivem Rada městské části Praha 6 na svém zasedání dne 15. února 2012 projekt jednomyslně odmítla. Nebezpečí tím ale rozhodně není zažehnáno: dotyčné pozemky nadále zůstávají v územním plánu vyčleněny jako stavební parcela.

 

Proč je výstavba na území Areálu volného času Ladronka nevhodná? Došlo by k nevratnému zásahu do subtilního zeleného pásu (biokoridoru) mezi Strahovem a oborou Hvězda, stejně jako ke zvýšení dopravní zátěže. O sportovní areály včetně zastřešených přitom není v této části Prahy nouze.

Další informace na: http://www.ladronka.unas.cz/

Co se na ploše, kterou mnozí považují za ostudu Břevnova, dál chystá, se dočtete zde.  

ladronka zastavění

 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@