Podívejte se na návrhy studentů Fakulty architektury v Dejvicích na řešení rohové parcely na křížení ulice Za Strahovem a Maratónská.

Studenti měli předem určenou funkci objektu: hostinec s ubytováním. „Jde o fiktivní zadání. Naší snahou bylo reagovat na různorodost okolní zástavby a pokusit se definovat potřeby místa z hlediska jeho možného budoucího vývoje. Vlastnictví pozemků v tomto případě nehrálo stěžejní roli,“ říká vedoucí ateliéru Tomáš Hradečný. Západní část řešeného pozemku (směrem k pítku) nyní tvoří veřejná zeleň.

Jedná se pouze o studentské cvičení, realita je bohužel prozaičtější. Jeden z posledních původních břevnovských domů byl prodán. Nová majitelka sídlí na stejné adrese, jako firma BM Develop, která vlastní okolní pozemky pro výstavbu Rezidence La Crone (dříve Viladomy Rozmarýn).  Komise územního rozvoje na jednání 12. 2. 2015 již podruhé posuzovala záměr investora na demolici stávajícího objektu a řešení novostavby. Původní studie (neschválená komisí v červnu 2014) navrhovala dva bytové domy vizuálně spojené v jeden celek se 4 bytovými jednotkami. Po seznámení se s lokalitou, studií a po diskuzi, komise souhlasila s demolicí stávajícího objektu a záměrem novostavby, ne však v předložené podobě návrhu. Objekt považovala na předmětných pozemcích za předimenzovaný a požadovala zmenšení objemu zástavby. KÚR připouštěla pro zástavbu tohoto pozemku akceptovat určité výjimky z Obytně technických požadavků na výstavbu v hlavním městě. Upravený projekt požadovala předložit k novému projednání. Studie, prezentovaná na druhém jednání komise byla upravena a objem zástavby zmenšen. V objektu jsou navrženy 3 bytové jednotky a 7 garážových stání. Předložený záměr nebyl odsouhlasen (pro 0, proti 6, zdržel se 5). Objekt svým charakterem navazuje na bytové domy Rozmarýn, na které je vydáno územní rozhodnutí.  Vzhledem k poloze řešeného území je však lokalita vnímána spíše z ulice Za Strahovem a dále z pohledu lokality Tejnka. Z těchto důvodů požaduje komise, aby návrh nové zástavby spíše tvořil „vstupní bránu“ do lokality Tejnka a nerozšiřoval charakter bytových domů Rozmarýn. Do doby odsouhlasení záměru v Komisi územního rozvoje komise nesouhlasí s demolicí stávajícího objektu.  

 Podívejte se, jak si výstavbu na hranici památkové zóny Tejnka představují studenti, a jaká je "vize" realitní agentury:

Číst dál: Leden 2015 - studenti architektury projektovali v Tejnce

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@