ladronkapoliceV listopadu požádalo Sdružení Tejnka v souvislosti s násilným vystěhováním squatterů z usedlosti Ladronka pražský magistrát a radnici Prahy 6 o přehodnocení záměru vybudovat zde soukromé zdravotnické zařízení a doporučilo využití Ladronky pro širokou veřejnost. Odpověď starosty oprávněnost takového návrhu víceméně potvrdila. Ladronka byla záhy převedena z vlastnictví hlavního města na Prahu 6 a místní radnice rozhodla, že Ladronka bude po rekonstrukci sloužit veřejnosti jako rekreačně-sportovní areál.

V červnu byly po konzultacích s některými dalšími občanskými spolky na území Prahy dopracovány stanovy sdružení, statutárním zástupcem sdružení byl určen Marek Šálek. 27.června 2000 došlo k oficiální registraci sdružení ministerstvem vnitra podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů a 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Sdružení se rovněž začlenilo do koalice občanských sdružení SOS Praha, což mu umožňuje vyžádat si v případě naléhavé potřeby bezplatnou právní nebo jinou odbornou pomoc.

V květnu se sešel přípravný výbor Sdružení Tejnka ve složení František Cahyna, Daniel Flek, Marek Šálek a Dorota Zemanová. Zúčastnění se domluvili na založení občanského sdružení, jehož hlavním posláním bude udržení historického a památkového rázu starého Břevnova a také snaha o otevřenější komunikaci mezi obyvateli čtvrti, místními podnikateli, městskými úřady a dalšími institucemi. Přípravný výbor si za svůj první úkol uložil dosažení zklidnění dopravy v horním úseku ulici Za Strahovem a obnovu zdejší dlažby.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@