Redaktor prof. František Hansl, vlastním nákladem, 1899
"Nynější osada Tejnka vznikla asi na počátku 18. století při přestavbě kláštera ze "staré tejnky" (nyní č. 1 a hostinec "u kaštanu"), bývalého poplužního dvora klášterního, a z vinice Liborky, dle níž část Tejnky na jižní stráni dosud se jmenuje. K Tejnce počítala se i Konigsmanka (lidově Kylismonka), bývalá vinice šlechtice a doktora práv Mikuláše Konigsmanna.
Roku 1800 měla Tejnka 17 čísel s 200 obyvateli, Břevnov 41 dům a 500 obyvatel. Nyní spojené osady Břevnov a Tejnka s podružnou osadou Malým Břevnovem čítají na 348 domů a 10 075 obyvatel, kterýž počet při blízkosti hlavního města stále ještě roste. Příčinou vzrůstu a rozvoje těchto obcí jest nepopíratelně blízké hlavní město. Také živý ruch společenský, jenž nastal svorným působením všech vrstev občanstva, povznesl rázem Břevnov, že patří k nejpokročilejším obcím.
V Břevnově je 5 třídní obecná škola o 11 třídách, fara v budově klášterní, pošta v Tejnce. Obyvatelstvo zaměstnává se rolnictvím a mlékařstvím, v Tejnce bydlí rovněž mnoho dělníků stavebních a konají se tam práce rukavičkářské pro Prahu. Valná část obyvatelstva také dochází na práci do okolních závodů průmyslových."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@