Libri, 2001
"Údolí potoka Brusnice nedaleko Strahovské či Říšské brány nepatřilo kupodivu břevnovskému klášteru, ale svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. Oblast se dříve nazývala Tejnec a tento název se později přenesl na ves Tejnku, dnes součást Břevnova. Nelze stanovit dobu, kdy klášter území získal, ale bezpochyby patřilo k jeho nejstaršímu majetku.
Ve 14. století vznikaly na jižních svazích vinice, avšak za třicetileté války místní usedlosti značně utrpěly, neboť byly z tohoto hlediska neobyčejně nevhodně situovány. Například obléhání Švédy roku 1648 bylo vedeno právě z této strany. Totéž platí o válkách okolo poloviny 18. století.
V břevnovském údolí bývalo kromě benediktinského kláštera několik vesnic. S areálem kláštera sousedila po východní straně ves Břevnov, po jižní straně zmíněná ves Tejnka. Od Břevnova k Praze táhla se mezi poli silnice, přičemž jediným větším objektem byl benediktinský hospodářský dvůr Závěrka, jehož umístění připomíná dnes již název ulice."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@