"P. Ondřej Veselka, farář u sv.Markéty a p. Adolf Blumentritt r.1963 zakladateli byli naší občanské besedy v Tejnce. V ní naši bodří občané srdce svá ušlechťovali zpěvem, přednáškami a přátelským hovorem.
Může se říci, že Beseda, jejížto heslem jest Osvětou k svobodě, podnět dala k dalšímu se spolčování v Břevnově, kdež nyní přes 24 různých spolků, společenstev a klubů se nachází.
O některých starších a důležitých poněkud šířeji se zmíníme.
R.1838 sdružili se řemeslníci břevnovští a okolních obcí ve zvláštní sbor, který měl své vlastní stanovy pod názvem Ústava a pravidelnost sboru řemeslnického u Sv.Markyty.
V roce 1880 řemeslníci a živnostníci spojených a vůkolních obcí Břevnovských utvořili dobrovolným přistoupením vzájemně se podporující spolek dosud trvající pod jménem Spolek řemeslnicko-živnostenský spojených a vůkolních obcí velkobřevnovských se sídlem v Tejnce.
Účelem spolku jest podporování členů v případě nemoci a úmrtí a pěstování vzájemnosti pod heslem Spojenou silou svorně vpřed!. Odznakem spolku při veřejném vystupování jsou dvě do sebe vložené ruce na červeném štítku. Ač máme v Břevnově spolků více nežli třeba, přece tu ještě schází ´spolek okrašlovací´, který by se především staral o zřízení a úpravu cest a chodníků, který by na starosti měl, by poškozovány nebyly budovy, stromoví a zpěvné ptactvo..."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@