"Nejnovější statistická data ukazují, jak mnohá česká města úžasně vzrůstají. Tak čteme, že prvním městem po Praze není již Plzeň, ale Žižkov se 64 332 obyv., třetím Kr. Vinohrady se 49.774 obyv. a třicátým devátým Břevnov s 10.115 obyvateli! Při čtení této zprávy voláme s prorokem:
Aj ty, Břevnove, nejsi nejmenší mezi městy českými, nebo až po tobě na řadu ještě přijdou: Jičín, Čáslav, Podmokly, Náchod a jiná města velká.
Třeba by tebou, jako druhdy Betlemem, Jerusalem pohrdal, ty přece kralovati budeš v dědinách našich, nebo v království Českém budeš, Břevnove, snad již zakrátko, aspoň vesnicí největší!"

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@