V těch malých domkách našich setkáváme se často nejenom s lidmi vzdělání akademického, ale i s lidmi prostých dělníků, zručnosti a dovednosti neobyčejné, z nichž aspoň jednoho na paměť uvésti sobě dovolím.
Tovární dělník, p.Řehoř Novotný, povzbuzen některými učenci, počal pracovati na plastickém obraze města Jerusalema a jeho okolí. Ze dřeva lipového nebo z lepenky vyřezával vše přesně a věrně dle plánu a nákresu Dra. Bílého. Obdivuhodnou tu práci vykonával v prázdných, obyčejně večerních hodinách po 15 let, až bez mála při ní zraku pozbyl. Hotovou práci jeho i ve veřejných listech pochválili a dopomohli mu, že v Praze ve Václavské záložně dílo své vystaviti mohl. Také v některých blízkých školách několik zlatých vyzískal, ale od těch dob na práci českého dělníka nikdo si nevzpomene a on, ač má schválení a povolení k veřejnému vystavování, nemůže obětovat ani náklad na nutnou dopravu. Nyní dělník ten nemocný a sestárlý nedostatkem hyne a tudíž kupce hledá na zajímavý obraz svůj, kterýž každému jest za libovolný poplatek přístupen v útulném zahradním hostinci u Štraubů v Tejnce číslo 50."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@