"Podle staré cesty, která vedla od Prahy přes Bílou horu k Hájku, vystavěno bylo od r.1720 do r.1726 ve slohu vlašském od rozličných šlechtických dobrodinců 20 kapliček na vrcholu křížem a dvěma kulemi ozdobených. Každá měla na omítce znak a jméno zakladatele, ve středu pak obraz ze života Panny Marie a sv.Františka. Kapliček dotčený počet čím díle mizí, neboť císař Josef odňal nadace na vydržování jich ustanovené."  Více o poutní cestě: Pro výletníky.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@