"Bohu to budiž žalováno, že právě ta strana západní, nejzdravější, nejkrásnější, nejpamátnější, skýtající nejvíce poučení pro mládež a dospělé jest pro Prahu téměř zabedněna. A přece tisíce lidu putuje tam z Břevnova za svým povoláním, tisíce lidu dělného vyhledává tam svoji výživu a to množství lidu se vrací denně zpět a denně příkrou cestou ku Strahovu zdraví vysílením ztrácí a Praha máti nepomáhá, snad ani neví, jak tato její tepna nejzdravější tiše krvácí."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@