Projížděli či procházeli jste v poslední době obytnou částí ulice Za Strahovem? Pak jistě chápete důvod, proč jsme napsali starostovi. Výňatek z dopisu přinášíme níže.

Za pozornost také stojí, že Magistrát krátce po spuštění zón placeného stání pronajímá veřejné parkoviště v ulici Nad Závěrkou soukromé firmě, která jej vzápětí oplocuje a nabízí k placenému parkování. Podrobnosti: http://www.zelenybrevnov.cz/kauzy/parkoviste-nadzaverkou

Výňatek z dopisu starostovi MČ Praha 6 Ondřeji Kolářovi:

Od roku 2008, kdy začala MČ Praha 6 uvažovat o zónách placeného stání, usilujeme o to, aby do nich byla naše ulice také zahrnuta. Od počátku jsme se obávali, že zavedení zón placeného stání do silně exponované sousední Šlikovy ulice povede k přesunu automobilů do Památkové zóny Tejnka, která je svým charakterem pro hustší automobilový provoz zcela nevhodná. Připomínáme, že horní část ulice Za Strahovem získala po vydláždění status obytné ulice, je součástí poutní cesty do Hájku. Je velmi úzká a k vozovce těsně přiléhají opukové domky, z nichž některé, postavené na přelomu 19. a 20. století, nemají základy.

Přestože jsme o zařazení do zón placeného stání žádali opakovaně v letech 2008, 2012, 2014 a 2015, nebyly naše žádosti zohledněny. A nyní, po realizaci parkovacích zón, nastala situace, které jsme se obávali. Zatímco Šlikova ulice bývá poloprázdná, ulička Za Strahovem se každý den zaplňuje odloženými automobily, které jednak komplikují život nejčastějším uživatelům (ulice slouží tradičně pro rodiny s kočárky, pejskaře, cyklisty), ale rovněž brání v průjezdu jak místním obyvatelům, tak popelářům či vozidlům záchranné služby. Vozidla často parkují před vjezdy do garáží, uzávěry plynu či rozvodnými skříněmi elektřiny. Statika nemovitostí je ohrožena, provoz koliduje s chodci.

Občasná návštěva městské policie a udělení blokové pokuty tuto situaci neřeší. Situace je od letošního září kritická, obracíme se proto na Vás s žádostí o její urychlené řešení. Tím může být například zahrnutí horní části ulice Za Strahovem do zón placeného stání, dalším řešením by mohlo být zneprůjezdnění této obytné zóny. Tato žádost je podložena souhlasem naprosté většiny místních obyvatel a jsme připraveni účastnit se příslušných místních šetření či dalších jednání, týkajících se parkování a provozu automobilů v této lokalitě.

 

za strahovem

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@