V sobotu 6. září prošlo Tejnou procesí tradiční mariánské pouti. Poutníci vyšli u první kaple poutní cesty na Dlabačově a čekala je asi šestnáctikilometrová pouť do kláštera v Hájku.

Poutě mají dlouhou historii a v dobách jejich největší slávy přicházelo do Hájku až 60.000 poutníků. Šlo se s korouhvemi, prapory a sochami Panny Marie, které nesly družičky, sochy svaté Anny nesly vdané ženy a sochu svatého Josefa nesli mládenci. Procesí prošlo se zpěvem a v plné parádě celým městem až za bránu u Strahovského kláštera. Tam teprve se poutníci převlékli do všedních šatů a místo bot si navlékli punčochy podšité pevnou látkou ze starých kabátů. Socha Panny Marie i s nosítky a parádou se položila na vůz, který poutníky doprovázel. Pak se šlo po císařské silnici ke klášteru na Bílé hoře a dál do Hájku podél kapliček. Před cílem se všichni zase převlékli do svátečního. Cesta byla vyzdobena barevnými fábory a chvojím, náboženské alegorie ukazovaly výjevy drastické i líbezné, stánky nabízely občerstvení i tretky. Poutníci zpívali mariánské chorály. Poutníci přicházeli odpoledne, následovalo kázání, loretánské litanie, požehnání a pobožnost pokračovala i v noci. Zpěv nábožných písní se rozléhal lesem, ohně plály, jakoby celý Háječek byl v jednom plameni. Celou noc se zpovídalo, za úsvitu lidé i ptáci prozpěvovali. Druhý den od rána do oběda probíhaly mše svaté, česká i německá kázání. Odpoledne opět kázání, litanie, požehnání a návrat domů. 

Letošní pouť i mše v Hájku byly podstatně skromnější, jsme ale rádi, že je tradice stále živá. Poutní cesta vede Tejnkou dál na Ladronku a Bílou horu. Zhruba na místě nároží s pítkem se původně nacházela jedna z kaplí. Více v sekci pro výletníky.

procesí

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@