Začátkem června začalo horním úsekem ulice Za Strahovem jezdit neúnosné množství automobilů, nárůst lze bez přehánění vyjádřit jako několikasetprocentní. Mezi sedmou a devátou hodinou ráno tudy auta projížděla takřka nepřetržitě, většina z nich překračovala povolenou rychlost, v některých případech dvoj až trojnásobně. Totéž se opakovalo v odpoledních hodinách. Důvodem byla uzávěra části ulice Tomanova – auta si zkracovala cestu přes obytnou ulici v památkové zóně.

Policie nás nechala na holičkách - pochůzkářka, která má náš úsek na starosti, nám doporučila, abychom se obrátili na městskou část. To jsme také udělali - reakci radnice si přečtěte níže. Zároveň jsme se rozhodli připomenout řidičům, že se nacházejí v obytné ulici. Od půlky června tak měli řidiči průjezd o něco zábavnější. Snad aby si stihli nové atrakce prohlédnout, začali jezdit pomaleji. 

Na další etapu rekonstrukce ulic v okolí již byla vyznačena objízdná trasa v úseku Skokanská - Maratonská, takže intenzivní provoz v ulici Za Strahovem ustal. Věříme, že k vyznačení objízdné trasy přispěl i náš dopis na radnici.

domobrana 1domobrana 10domobrana 12

 

 

 

 

ODPOVĚĎ Z RADNICE: Z radnice přišla reakce na naši stížnost týkající se každodenní dopravní zácpy v ulici Za Strahovem. Vybíráme to podstatné: „Vzhledem k tomu, že částečná uzavírka komunikace Atletická bude ukončena do 30. 6., neshledáváme nutnost měnit dopravní režim na navazujících komunikacích, respektive upravovat širší dopravní vztahy v území.“

Z dopisu rovněž vyplývá, že uzavírky budou pokračovat: „Pro informaci uvádíme, že další navazující stavební činnost v Atletické ulici bude realizována dle požadavků Odboru dopravy a životního prostředí, které zohledňují zmírnění průjezdnosti ulice Za Strahovem.“

A teď to nejdůležitější: „Při dalších etapách bude obrácen jednosměrný dopravní režim v úseku mezi ulicemi Skokanská – Maratónská, což umožní pohodlnější průjezd vozidel ve směru do centra. Předpokládáme, že tato úprava bude pro zmírnění provozu v dotčeném úseku (oblast v dopravním režimu obytné zóny) dostačující a řidiči ji využijí.“

Na vysvětlenou: zmíněný úsek Skokanská - Maratónská je jednosměrka kolem lukostřelby, vyhořelých ubytoven, psího cvičáku a fotbalového hřiště, která ústí naproti Televizní věži do Tomanovy ulice. Nově by tedy byla zprůjezdněna obráceně, od věže směrem k Malovance.

O tom, že řidiči začnou využívat tuto víceméně utajenou domorodou zkratku, lze pochybovat, ale jistou naději spatřujeme v závěru dopisu: „Dopravní situaci v místě budeme nadále monitorovat a na základě aktuální situace budeme připraveni k případné další úpravě dopravního režimu.“

Přes odmítnutí místní pochůzkářky jsme napsali žádost o součinnost také Městské policii. 

Na další fotografie se podívejte ve fotogalerii.

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@