Připojili jsme se k petici proti vydanému územnímu rozhodnutí o nástavbě 4. podlaží administrativní budovy Kauflandu na Vypichu. Toto rozhodnutí je v rozporu se sliby radnice Prahy 6 o konečné podobě staveb komerčního centra Vypich. Přinášíme komentář autorů petice a podpisový arch ke stažení:

 

Petice proti vydanému ÚR o změně stavby - nástavba 4. podlaží administrativní budovy Kauflandu a za dodržení slibů o konečné podobě staveb KC Vypich, které dala Radnice svým občanům

 

My níže podepsaní projevujeme svoji svobodnou občanskou vůli.

Zásadně nesouhlasíme s vydaným územním rozhodnutím pro požadovanou nástavbou 4. nadzemního podlaží na administrativní budově Kauflandu, která je součástí Komerčního centra Vypich (KC).

Odvoláváme se na:

  • přísně stanovené urbanistické a architektonické regulace území, které byly výsledkem dlouhodobého a náročného hledání v době přípravy projektu KC a podle kterých bylo následně KC realizováno
  • na stále platná Usnesení Rady hl. města Prahy číslo 1330 ze dne 10.8.2004 a Usnesení Rady MČ Praha 6 č. 93/03 ze dne 22.1.2003 a č. 18/18 ze dne 23.5.2001, která konečnou podobu KC určila politicky

Vydáním Usnesení hlavní město Praha i MČ převzaly záruku nad výstavbou KC Vypich a zavázaly se tak svým názorem ke konkrétním požadavkům na tvar a objem objektů i k jasně definovaným plochám podlažních ploch a ploch zeleně. Toto rozhodnutí tak přispělo k dohodě s občany a celkovému uklidnění situace.

Vydaná úprava územního plánu č. 1018, v září roku 2011, o kterou se dnes Radnice i investor opírá, porušuje jasné sliby vedení Radnice o dalším rozvoji staveb, které veřejně dal nám občanům bývalý starosta Mgr. Chalupa (ODS) a opět je s konečnou platností opakoval při samotném otevírání celého komplexu KC Vypich.

Vydané ÚR, proti kterému se MČ jako účastník řízení neodvolala, je důkazem jednoznačné podpory investora proti vůli občanů.

Dosavadní „úpravy v okolí KC“, kterými je dnes argumentováno, lze chápat pouze jako částečnou kompenzaci Kauflandu vůči občanům za nerealizované služby a občanskou vybavenost, od kterých bylo MČ v průběhu diskuzí nad původní dokumentací, ve prospěch Kauflandu ustoupeno.

Na základě uvedených faktů požadujeme okamžité zastavení probíhajícího procesu povolování nástavby, které navyšuje objekt „B“ ze současných cca 11 m na nově navržených cca 17 m a důsledné respektování všech slibů, které nám občanům byly dány.

Poznámka Tejnky:

Za připomenutí stojí, že nástavba zabere plnou plochu půdorysu stavby (celkem 2 250 metrů čtverečních). A zde tragikomická vložka, citace z rozhodnutí vedoucího stavebního odboru Petra Malotina: „Umisťovaná nástavba … je nezvratným důkazem vývoje městské urbanistické struktury, u které se zahušťování a navyšování jeví jako logické a lepší řešení potřeby zkapacitnění staveb než extenzivní využívání krajiny a rozpínání měst do velkých aglomerací.“

Podpisový arch ke stažení

Vyplněné podpisové archy zasílejte: 160 00 Praha 6 – Rozýnova 1985/2, ing. D. Ferjenčíková. Jménem petičního výboru je oprávněn jednat: Ing. Dáša Ferjenčiková, Ing. arch. Eva Smutná

Více informací: tel. 603955712, 724246640, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Petiční archy nám můžete zasílat, i když nebudou vyplněny zcela.

 

Podrobně se problému věnují na stránkách http://praha6ztracitvar.cz/clanky/salam-na-vypichu-kaufland-petice. Najdete zde vizualizace budoucího stavu a dokumenty ke stažení – interpelace a připomínky zastupitelů, kteří se záměrem nesouhlasí a také odpovědi radního pro územní rozvoj.
Sdružení Tejnka

         Napište nám

@