V letošním roce bude dokončeno nároží s lavičkami a pítkem na křižovatce ulic Za Strahovem a Nad Tejnkou.  Z radnice nám poslali navržené typy mobiliáře (lavičky budou stejné, jako na nároží ulic Za Strahovem a Závěrka).  Architektonický návrh obytné ulice s novým náměstíčkem a pítkem předložilo Sdružení Tejnka radnici Prahy 6 v roce 2002, po deseti letech se blížíme do finále. 

Dokončení stavby bude jistě důvodem k uspořádání další uliční slavnosti.

pitko tejnka

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@