Po několika klidnějších letech dorazil do Památkové zóny Tejnka a jejího těsného okolí další stavební boom, který přináší do života této lokality mnoho neblahého: další úbytek zeleně, další zvýšení dopravní zátěže, další poničení jejího kulturního a estetického rázu. Obrátili jsme se proto na starostku Prahy 6 ing. Marii Kousalíkovou a vedoucího odboru územního rozvoje ing. arch. Bohumila Beránka s žádostí o názor vedení Prahy 6 na konkrétní stavební projekty, které se v Břevnově chystají. 

S odpovědí radnice vás seznámíme.Text dopisu:

 

Vážená paní                                                                                                                                      V Praze 10. října 2011

Ing. Marie Kousalíková

Starostka

 

Vážený pan

Ing. arch. Bohumil Beránek

Vedoucí odboru územního rozvoje

 

Vážená paní Kousalíková, vážený pane Beránku,

píšeme Vám jménem Sdružení Tejnka, občanského sdružení, které se svými omezenými možnostmi - zadarmo a ve volném čase - snaží o udržení historické hodnoty starého Břevnova, respektive o zachování atraktivity této čtvrti i pro současné obyvatele a další generace.

Jsme znepokojeni, že po několika klidnějších letech dorazil do Památkové zóny Tejnka a jejího těsného okolí další stavební boom, který přináší do života této lokality mnoho neblahého: další úbytek zeleně, další zvýšení dopravní zátěže, další poničení jejího kulturního a estetického rázu.

Pro potřeby nového bytového souboru „Závěrka“ má vzniknout zcela nová ulice, ustoupit by jí měly zahrady a vnitrobloky mezi ulicemi Šlikova a Za Strahovem. Proporce těchto novostaveb, které se mají vklínit do dosud nezastavěné zeleně, mají daleko do souladu s okolními domy.

Na adrese Za Strahovem č. 32-34 má vyrůst další bytový dům. Nezpochybňuje-me zastavění parcely, ale parametry novostavby: výšku, hmotové řešení, architektonický výraz. Hrozí výrazné snížení pohody bydlení zejména u přímých sousedů, nemluvě o zatažení dalších aut do zdejších úzkých uliček.

Ostudou čtvrti zůstávají tři vybydlené, zpustlé a rozpadající se domy v ulici Za Strahovem (čp. 47, 49, 51), jejichž majitelka je odmítá rekonstruovat a opakovaně žádá o stavební povolení, které by umožnilo zdvojnásobit výšku dvou krajních nemovitostí a vybudovat zde podzemní garáže.

„Viladomy Rozmarýn“, ve skutečnosti sídliště s desítkami bytů, mají vyrůst na místě bývalé zahrádkářské kolonie u fotbalového hřiště, dříve FC Dragoun. Investor se smluvně zavázal vyhovět některým požadavkům Sdružení Tejnka, týkajícím se zejména vyústění dopravy. Budeme to sledovat.  

S plánem, z něhož může být nebezpečný precedent, přichází soukromý investor, který usiluje o výstavbu haly, třípodlažního areálu a parkoviště přímo ve veřejném parku Ladronka. Kdo potřebuje v blízkosti mnoha okolních sportovišť (Strahov, Malovanka, Klamovka…) další krytou halu?

Jsme rádi, že z radnice přicházejí i dobré zprávy: v rámci Chodníkového programu Prahy 6 bude na křížení ulic Nad Tejnkou / Za Strahovem opravena rozpadlá zídka a v sousedství zaniklé kaple poutní cesty do Hájku vznikne posezení s lavičkami a pítkem.

Daří se toho víc. Majitelé nemovitostí přispívají ke zvýšení atraktivity čtvrti vzornými opravami, veřejná zeleň je pečlivě udržována. Oceňujeme i nestrannost odboru výstavby Úřadu MČ Praha 6, který rozhodl nepovolit původně navrhovanou stavbu v ulici Za Strahovem 32-34.

Jsme přesvědčeni, že společným úsilím volených zástupců, profesionálních úředníků a místních lidí může zvelebování Tejnky a jejího okolí dále pokračovat. A přáli bychom si tedy, aby město k developerským aktivitám přistupovalo také s ohledem na přání místních obyvatel.

Věřte, že některé staronové i zbrusu nové developerské projekty budí u místních lidí opravdu mnoho nevole. Prosíme Vás tedy o vyjádření, jaký názor zastává vedení Městské části Prahy 6 k vyjmenovaným stavebním projektům, abychom ho sousedům mohli tlumočit. Za odpověď předem děkujeme .

 

Za Sdružení Tejnka

                                      Marek Šálek

                                      František Cahyna

                                      Daniel Flek

                                      Dorota Zemanová

 

Podrobnosti o naší činnosti najdete na stránkách www.tejnka.cz

P.S. Sdružení Tejnka poslední dobou vsadilo hlavně na uliční slavnosti. Po vydařené oslavě nového vydláždění v rámci Chodníkového programu Prahy 6 loni na podzim se zde červnu uskutečnil mnohahodinový maraton divadla a hudby u příležitosti letního slunovratu, na konci září jsme pak uspořádali další pouliční karneval, tentokrát v rámci celopražské cyklojízdy s názvem Zažít město jinak. Na všechny tři akce pokaždé zavítaly více než tři stovky místních lidí i „přespolních“ a měly značný ohlas. Kromě domácího občerstvení byly k mání vlastnoruční výrobky zdejších obyvatel, naposled se konal také bazar s rozmanitými „poklady“ ze zdejších domácností. Nejméně polovinu diváků a posluchačů vždy tvořily děti, pro které jsme připravili několik divadelních představení, koncertů nebo ukázek bojového umění. Důvodů k podobným sousedským oslavám se jistě najde dost i v další sezoně, ale zřejmě při nich dojde také na bouřlivé diskuse týkající se budoucí podoby Památkové zóny Tejnka a jejího okolí.

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@