V květnu vyvrcholilo několikaleté úsilí obyvatel a příznivců starého Břevnova, zaměřené na vyhlášení této ojedinělé čtvrti památkovou zónou. Ve vyhlášce Sbírky zákonů 108/2003 s názvem "o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu" je výslovně uvedeno: Praha-Tejnka (hlavní město Praha)! Hranice nové památkové zóny jsou vymezeny ulicemi Šlikova, za Strahovem, Nad Tejnkou, Kochanova. Toto rozhodnutí by mělo zabránit dalšímu znehodnocování historického charakteru naší čtvrti.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@