V březnu proběhlo další jednání Sdružení Tejnka a Městské části Prahy 6 ohledně projektu obytné ulice. Z debaty, které se za radnici zúčastnili místostarostka Jaroslava Trnková, radní Jan Holický a vedoucí odboru péče o prostředí Lenka Zajptová vyplynulo, že z peněz vyčleněných na Chodníkový program se letos uskuteční pouze rekonstrukce Verdunské ulice. Pro dvě zbývající akce (Za Strahovem, Chomutovská) by měl být vypracován projekt a v roce 2004 by mohla proběhnout realizace.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@