V lednu se zástupce sdružení zúčastnil obhajoby ročníkové práce Martiny Svobodové, posluchačky 5.ročníku Fakulty architektury ČVUT. Z její důvodové zprávy: "Tejnka působí dojmem vesničky uprostřed velkoměsta, žijící svým vlastním životem. Při úpravách jsem se snažila postupovat tak, abych tento charakter území potvrdila. Navrhuji změnu povrchu na kamennou dlažbu při využití dvou velikostí dláždění, které opticky oddělují pěší a automobilovou komunikaci provozu..." Vedoucí Ústavu urbanismu doc. Jan Mužík slíbil, že studii předá odboru územního rozvoje Prahy 6.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@