18. března se na pozvání Sdružení Tejnka sešlo v hostinci Na Závěrce padesát obyvatel a příznivců starého Břevnova, aby projednali návrh na zklidnění dopravy a zvelebení své čtvrti. Po promítnutí krátkého filmu o Břevnově se účastníci seznámili s architektonickou studií obytné ulice. Její podstatou je obnova historické dlažby, vymezení chodníků a parkovacích stání, instalace nových laviček a zeleně, připomenutí zaniklé poutní kaple. Nikdo nevystoupil zásadně proti předloženému návrhu, naopak drtivá většina mu vyjádřila jednoznačnou podporu. Vznesené připomínky a návrhy budou připojeny k průvodní zprávě studie.

V průběhu večera promluvil rovněž člen Rady zastupitelstva Městské části Praha 6 odpovědný za územní rozvoj a památkovou péči ing.arch. Jan Winkler, který vedl v nedávné minulosti se zástupci Sdružení Tejnka několik vstřícných jednání. Znovu potvrdil, že předložená studie koresponduje se záměry radnice v této části Břevnova (vyhlášení Památkové zóny Břevnov, obnova poutní cesty z Lorety do Hájku, rekonstrukce a zpřístupnění usedlosti Ladronka) a přislíbil realizaci návrhu svoji osobní podporu.

Setkání obyvatel a příznivců starého Břevnova se uskutečnilo v rámci projektu Jak bude vypadat poutní cesta starým Břevnovem, který podpořila Nadace Via a Open Society Fund.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@