V říjnu Sdružení Tejnka získalo dva granty. První ve výši 45 tisíc korun udělila Nadace Via (program Trvale udržitelná dopravní řešení), druhý ve výši 30 tisíc korun je od Open Society Fund (Podpora malých komunitních projektů). Peníze nám poslouží především na vypracování architektonické studie, vytvoření internetových stránek, pořízení fotodokumentace a vydání souboru pohlednic. Menší část bude použita na kopírování, grafické služby, telefonování a drobné kancelářské potřeby.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@