V listopadu byla na "soutoku" ulic za Strahovem a Nad Tejnkou zřízena nástěnka, která začala informovat obyvatele i návštěvníky čtvrti o činnosti sdružení. Současně dostali místní usedlíci do schránek anketní lístek, který jim nabídl možnost vyjádřit se k návrhu na zklidnění dopravy. Několik sousedů lístek vyplnilo, jiní vyjádřili záměru slovní podporu. Proti návrhu na vytvoření obytné ulice se nepostavil nikdo. Byla uzavřena smlouva o vypracování studie s Petrem Husákem z ateliéru Arch Studio M.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@