V dubnu jsme požádali magistrátní Odbor památkové péče o urychlené vyhlášení Památkové zóny Břevnov. Z odpovědi ředitelky odboru Jiřiny Knížkové vyplynulo, že podle nového zákona je od 1.1.2001 prohlašování památkových zón plně v kompetenci Ministerstva kultury. Z ministerstva nám napsala ing.arch. Hana Šnajdrová, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území: "Požádali jsme o vyjádření Státní památkový ústav. Pokud bude jeho stanovisko kladné, přistoupíme neprodleně ke zpracování návrhu..."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@