V červenci obdrželo Sdružení Tejnka odpověď týkající se nepořádku na území bývalých zahrádkářských kolonií. Uvádí se v něm: "Pracovníci odboru péče o prostředí provedli místní šetření na zanedbaných plochách zeleně a na jeho základě bylo dohodnuto odstranění zbytků zrezivělého oplocení, prořez keřů zasahujících do komunikace, odklizení nepovolených skládek odpadu, zjištění záměru Magistrátu s uvedenými pozemky, průběžné provádění kontrol a zajišťování čistoty." Následně skutečně došlo k částečnému úklidu nepořádku.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@