V roce 2019 schválili pražští radní výstavbu nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Tramvaj má nahradit přetíženou autobusovou linku 143, kterou využívají k dopravě především studenti ze strahovských kolejí. Tramvajová trať povede ze zastávky Malovanka v Bělohorské ulici do Vaníčkovy ulice do místa, kde se dnes otáčí autobusy u Stadionu Strahov. Nová trať bude mít délku 1,3 kilometru, tramvaje budou využívat zastávku u strahovských kolejí a otočí se na místě stávajícího obratiště autobusů. Kromě výrazně vyšší kapacity přepravovaných osob uleví tramvaj i životnímu prostředí.

Dnes má již Městská část Praha 6 k dispozici posouzení vlivů tohoto projektu na životní prostředí. Byl proveden dendrologický průzkum, hluková studie, rozptylová studia a řada dalších šetření. Zde si můžete přečíst Vyjádření odboru územního rozvoje a Stanovisko odboru ochrany životního prostředí. Další studie (hluková studie, bilologický a dendrologický průzkum, rozptylová a koordinační studie) si stáhněte zde kliknutím na aktivní odkaz "Text oznámení záměru": oznameni.zip.

V listopadu 2021 se Rada MČ Prahy 6 vyjádřila k plánovanému řešení nové tramvajové trati mezi Malovankou a Stadionem Strahov. MČ požaduje návrh přepracovat z důvodu požadavku na samostatný pruh pro automobily, díky kterému by Strahov jako celoměstsky významná lokalita získal vyšší kapacitu dopravní obslužnosti. MČ zároveň žádá, aby s ní magistrát obdobné záležitosti projednával předem již ve fázi zadání.

 tramvaj mapa

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@