Na internetových stránkách hlavního města Prahy je vystaven návrh územního plánu, ke kterému mohou občané od 2. dubna do 18. dubna 2013 včetně, uplatnit své připomínky. Věcné informace a formulář pro připomínky nalezente zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/, výkresy územního plánu jsou na adrese: http://mpp.praha.eu/VykresyUP/

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@