Sdružení Tejnka založila v roce 2000 skupina sousedů z pražského Břevnova. Jeho posláním je udržet jedinečný ráz této "vesnice ve městě" a přispívat k jejímu zvelebení.

V posledních měsících probíhá v blízkosti Kaple Panny Marie Altöttinské (mezi Vincentinem a Kajetánkou) archeologický průzkum, který objevil nejen pozůstatky objektů původního malého kláštera řádu Kajetánů, ale základy budov z období novověku. Archeologové v červenci seznámili s nálezy veřejnost, v případě zájmu jsou připraveni odbornou přednášku přímo na místě zopakovat. Máte zájem? Napište nám, rádi setkání zorganizujeme. Víte, co se v těsné blízkosti kaple chystá? Pod rouškou malebného názvu Viniční rezidence Radimova se skrývá brutální obestavění kaple.

Podrobnosti o vykopávkách připravila Mgr. Veronika Dospíšilová  z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Během záchranného archeologického výzkumu v létě letošního roku u Břevnovské rotundy byl asi nejzajímavější nález základů původního kostela/kaple  ze 17. století západně od současné kapličky, která byla původně součástí (věží) tohoto kostela. Z písemných pramenů víme, že tento kostel, někde uváděný i jako malý klášter, patřil řádu Kajetánů. Po josefovských reformách a zrušení klášterů v roce 1782 přešel kostel do soukromého vlastnictví a roku 1822 byla jeho větší část zbořena. Z celého kostela byla zachována pouze původní věž, dnešní kaplička, která ale měla od této doby spíše už jen funkci zahradního altánku nebo později skladu na nářadí.

Vzhled původního kostela byl doposud zachycen pouze na jedné rytině ze 17. století (viz obrázek níže). Díky výzkumu a odhalení základů stavby jsme tedy měli unikátní možnost zjistit více o skutečné podobě původního kostela. Výzkum ukázal, že zmiňovaná rytina podle předpokladů opravdu zkresluje a kaple, která byla stavěna podle vzoru Kaple Panny Marie Altöttinské v Bavorsku, byla oproti svému vzoru i rytině mnohem menší. Zajímavostí byl například i nález druhé menší krypty v prostorách kostela. Během archeologického výzkumu jsme navázali spolupráci se stavebními historiky a památkáři, kteří se budou společně s námi dále věnovat zpracování výsledků.

Jihovýchodně od současné kapličky pak byly zachyceny základy domu č. p. 31, který stával vedle budovy tzv. Břevnovského mrakodrapu ještě v polovině 20. století. Zároveň zde byly zachyceny i základy pravděpodobně dvou starších budov z období novověku, ke kterým nemáme žádné písemné prameny ani plány. Více informací o těchto domech, které mohly souviset např. s obdobím fungování původního kostela, nám snad přinese až celkové zpracování výsledků archeologického výzkumu, které právě probíhá. 

Praga caput Regni Bohemiae maly

nejlepší malý

______________________________________________________________________________________ 

Další informace z Tejnky a okolí

Informace o činnosti sdružení a místních akcích najdete v kronice. O místech, která byste neměli minout, si přečtěte v oddělení pro výletníky, historii Břevnova najdete v sekci Z minulých časů. O chystaných stavebních a jiných projektech v Břevnově píšeme v sekci Břevnovské kauzy. Na fotografie z minulosti i současnosti se podívejte ve fotogalerii, najdete nás také na Instagramu. Fotky z toulek Břevnovem najdete také na stránkách Potulného Břevnovana. Starší články a informace najdete zde. Chcete-li mít aktuální zprávy, přidejte se k nám na Facebooku. Víte-li o zajímavé břevnovské události, kterou byste chtěli prostřednictvím našeho webu propagovat, napište nám na tejnka@tejnka.cz

Zásady zpracování osobních údajů ve Sdružení Tejnka

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@