Objemově i typově nevhodná zástavba území, bezprostředně sousedícího s památkovou zónou Tejnka.

Rekapitulace historii tohoto budovatelského záměru (dříve Viladomy Rozmarýn, dnes Rezidence La Crone) i našeho úsilí.

Číst dál: La Crone - sídliště na hranici památkové zóny

Jeden z posledních typických břevnovských domů (v zatáčce Za Strahovem / Maratonská) byl v roce 2016 zbourán. 

Dům změnil v roce 2014 vlastníka. Sídlo současné majitelky má stejnou adresu jako firma BM Develop, která staví v těsném sousedství Památkové zóny Tejnka obytný areál Rezidence La Crone (dříve Viladomy Rozmarýn).

Spor o to, co vyroste na místě zdemolovaného domku na nároží ulic za Strahovem / Maratonská, trvá i v roce 2017. 

Číst dál: Co vyroste na místě typického tejnkovského domku?

Bývalá (přízemní) truhlárna i sousední starý (o patro vyšší) dům v horní části ulice Za Strahovem byly zbourány na přelomu roku 2016 a 2017. Novostavba, která vyroste na jejich místech, je kompromisem, který alespoň částečně zohledňuje připomínky našeho sdružení k zachování charakteru lokality. Luxusní byty jsou na prodej. Na vizualizaci se podívejte zde.

truhlarna bourackatruhlarna

Sportovně-rekreační areál Ladronka prošel několika vlnami úprav. Po rekonstrukci usedlosti Ladronka byly zbudovány bruslařské dráhy, opravena hřiště, instalován mobiliář a venkovní fitness. V roce 2016 zadala MČ Praha 6 projektantům zpracování návrhu dalšího rozvoje území. Toto zadání proběhlo bez konzultace s veřejností. K plánovaným úpravám se naše sdružení vyjadřovalo již v dubnu 2016. Na připomínky se podívejte zde. Poté radnice Prahy 6 připravila internetovou anketu, ve které se měli obyvatelé vyjádřit k plánované  podobě Ladronky. V návrhu byly další bruslařské dráhy, stromová stezka, lezecká stěna, obrovský poutač či rozhledna. 

Číst dál: Plánované úpravy Ladronky

V roce 2012 vydala městská část Praha 6 „Rozhodnutí o umístění novostavby bytového domu Závěrka“. Tím posvětila záměr investora zastavět rozsáhlé území zahrad a dvorů ve vnitrobloku mezi ulicemi Šlikova a Za Strahovem. Na území Památkové zóny Tejnka by tak vyrostl bytový dům, který svým objemem narušuje ráz lokality - navzdory protestům místních obyvatel. 

Číst dál: Rezidence Závěrka - Bytový dům v zahradách vnitrobloku

Bazének, zvaný místními Plivátko, se nachází v parku nad Královkou. Veřejnosti sloužil přinejmenším do poloviny sedmdesátých let. U bazénku byla správcova maringotka, ve které byl malý záchůdek a ještě menší umyvadlo. Správce, pan Kuchař, chodil oblečený trochu jako námořník. Kromě bazénku také dohlížel na dvě houpačky, které byly umístěny pod Plivátkem. Na zimu se voda vypínala.

Číst dál: Plivátko včera, dnes a zítra

Bělohorská třída bude mít brzy novou podobu. Koncepční studii ulice Bělohorská, která v současné době vzniká v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v úzké spolupráci s MČ Praha 6, bude podkladem pro rekonstrukci této hlavní břevnovské tepny i  veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují.

Číst dál: Chystá se rekonstrukce Bělohorské třídy

Dům č. o. 8 v Radimově ulici, místně známý jako "Břevnovský mrakodrap", byl vystavěn starostou Břevnova Janem Kolátorem v roce 1911 ve stylu geometrické secese. Dům dodnes stojí jako solitér, na který nedokázala navázat jakákoliv další zástavba. Dle vyjádření na webu MČ Praha 6 se pozice Břevnovského mrakodrapu jakožto prvního stavebního kamene nové městské ulice ukazuje jako přežilá a málo prospěšná a plánuje demolici tohoto objektu.

Břevnovský mrakodrap na dobové fotografii:

brevnov mrakodrap

 

 

 

 

Radnice MČ Prahy 6 vyhlásila architektonickou soutěž na podobu výstavby v této lokalitě. Architektonické návrhy na výstavbu v sousedství historické rotundy (Kajetánská kaple), poblíž usedlostí Kajetánka a Petynka si můžete prohlédnout zde: https://www.praha6.cz/brevnovsky-mrakodrap.html. Někteří členové Komise územního rozvoje se přikláněli k variantě 2, tedy sedmnáctipodlažní věži, která by byla dominantou místa a byla částečně vidět i z Ladronky. Mrakodrap by sousední ulici Na Petynce převyšoval o 11 podlaží. 

S výsledky soutěte seznámila radnice veřejnost začátku roku 2017. Nejvíce emocí vzbudil projekt sedmnáctipodlažní věže, ke kterému se přikláněli někteří členové komise územního rozvoje. Zaslali jsme na radnici stanovisko břevnovských spolků k chystané výstavbě, ve kterém vyzýváme zastupitele a zejména vedení radnice k přehodnocení dosavadního postupu a zvolení celkově šetrnějšího přístupu k tomuto území a k uspořádání veřejné debaty, kde bude další postup při plánovaní zástavby tohoto území diskutován s místními občany a spolky. Na základě tohoto dopisu se v únoru 2017 konala schůzka břevnovských spolků s radní Evou Smutnou.

Výsledek? Kajetánská kaple nebude schovaná pod 17 podlažní věží. Projekt by narazil u místních i u památkářů a pro investora jde o nejkomplikovanější cestu, o kterou nemá zájem. V současnosti lze označit tuto variantu za mrtvou. Na stole jsou nyní dvě řešení - méně pravděpodobná je přístavba domů kolem stávajícího břevnovského mrakodrapu. Aktuálně projednávaná je rozpracovaná varianta vítězného návrhu, který počítá s demolicí stávajícího břevnovského mrakodrapu a blokovou výstavbou ve tvaru L s průhledem na kapli z Patočkovy ulice.

Objemová kapacita i výška staveb nám připadá nadměrná, existují pochyby o tom, zda projednávaný návrh odpovídá podmínkám podle kterých vyhrál v roce 2008 investor Geosan Kappa ve veřejné soutěž na prodej pozemku. Pokud by investor prostavěl víc, než navrhoval v soutězí, mohlo by dojít k zpochybnění celé soutěže a žalobě na Prahu 6.
Ocenili jsme, že Praha 6 požaduje, aby v parteru objektu nebyly nazdemní garáže, ale občanská vybavenost. Celková plocha nebytových prostor přes 1000 m2 se nám jeví jako nadbytečná a navrhovali jsme snížení výšky a objemu stavby snížením plochy nebytových prostor a upuštěním od průhledu mezi domy.
Zároveň jsme požadovali komplexní pohled na celou oblast pásu břevnovských usedlostí. Zdá se, že radnice by mohla být tomuto návrhu nakloněna a v budoucnu by mohla Praha 6 aktivně sama určit, jak by měla oblast vypadat, jaké funkce by měla plnit a jak prostor zpříjemnit pro místní.

Projekt sedmnáctipatrového věžového domu, proti kterému se postavila řada Břevnováků:

novy mrakodrap

 

 

 


Zdůvodnění vypsání architektonické soutěže a plány městské části si můžete přečíst na webu MČ Praha 6: V roce 2008 učinila Praha 6 zásadní rozhodnutí a jako vlastník Břevnovského mrakodrapu se rozhodla prodat všechny jeho navazující pozemky. Na základě výběrového řízení je získala společnost Geosan Kappa, s.r.o. za cenu 70 milionů. Budoucí využití pozemků bylo stanoveno na výstavbu bytového komplexu o kapacitě 5 500 m2 hrubých bytových ploch, včetně regulací budoucí zástavby. Následná snaha investora přizpůsobit se stanovené výšce či uliční čáře se nesetkala s úspěchem. Ani jedna z posledních předložených studií na dostavbu mrakodrapu nenaplnila představy kvalitního městotvorného urbanismu a pokaždé byla jak pro zástupce radnice, tak členy i hosty komise územního rozvoje zklamáním. Po těchto několika neúspěšných pokusech lze konstatovat, že dům na svém místě působí více jako překážka pro kvalitní řešení urbanistického a architektonického návrhu, než jako partner pro splnění soudobých nároků. V této situaci, kdy se pozice Břevnovského mrakodrapu ukazuje jako přežilá a málo prospěšná, Kancelář architekta vyzvala investora ke spolupráci a k novému progresivnímu řešení. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí o vypsání ideové architektonické soutěže, která vyjde z podmínek VŘ a jejímž úkolem bude zohlednit schválené kapacity, avšak z hlediska architektonicko-urbanistického zadání respektovat současné nároky na kvalitní bytovou výstavbu se zapojením parterů pro veřejnou vybavenost.

30. května 2017 jednala o dalším osudu legendárního Břevnovského mrakodrapu v Radimově ulici Komise územního rozvoje m. č. Praha 6:

Zástupce investora představil návrh stavby, který sestává ze tří samostatných objektů bytových domů, přičemž se počítá s demolicí stávající budovy č.p.447. Jeden z objektů, který částečně uzavírá výhled na kapli ze západní části ulice Radimova, má navrženo 8 nadzemních podlaží plus 9. podlaží, které obsahuje zvýrazněné nároží a 2 podzemní podlaží. Druhý objekt je navržen na místě původního objektu č.p. 447, který bude odstraněn. Třetí objekt má 7 nadzemních a 2 podzemní podlaží. V rámci diskuze Komise projednávala předložený záměr, otázku kapacit objektu, objemové řešení, vhodnost řešení obchodního parteru. S předloženým návrhem souhlasilo pět členů komise (Smutná, Polách, Hořánek, Mrázek, Krise), proti 5 (Hrůza, Lála, Jaroš, Hák, Hodek), zdržel se 2(Kohoutová, Auerbach) – záměr v předložené podobě nebyl schválen. Dále se hlasovalo o doporučení, aby nová budova byla řešena v podobě výškového solitéru pro uvolnění parteru, a aby návrh nové budovy vzešel z veřejné architektonické soutěže. Pro tento návrh bylo 8 členů komise, proti 1(Krise), zdržel se 3(Hrůza, Hodek, Smutná) – doporučení bylo schváleno.

Přečtěte si článek z lednového vydání Práva nebo i.dnes z 3. února 2017. Více o výstavbě v této lokalitě si přečtěte zde.

Praha 6 plánuje velkorysé rozšíření volnočasového areálu Petynka. Jaká bude nová podoba oblíbeného areálu s výhledem na Pražský hrad? Vybíráme ze studie společnosti SNEO, která je vlastníkem areálu a je ve stoprocentním vlastnictví městské části Praha 6: vyhřívaný krytý plavecký bazén 25m, dětský vodní svět, saunový svět a relaxační zóny, umělá surfová vlna, restaurace se samostatným vstupem, venkovní sportovní plochy – dostavba dalšího hřiště pro plážový volejbal a víceúčelového hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem, betonový profilovaný bazén pro skateboarding, demontovatelná plocha pro zimní provoz kluziště, dvoupatrové parkoviště pro 150 vozidel.

Číst dál: Dostavba koupaliště Petynka

Velké emoce vzbuzovala v roce 2016 poliklinika Pod Marjánkou. Občané kritizovali její chystanou přestavbu na léčebnu pro dlouhodobě nemocné. A ke kritice se přidala také část místních lékařů i opozice na šesté městské části. Proti přestavbě bojovali peticemi i stížnostmi. Nyní se zdá, že jejich záměr vyšel. Radnice dá přistavit další budovu vedle té stávající.

Číst dál: Dostavba břevnovské polikliniky

Soutěžní fotbal se v Břevnově hrál po několik generací, jednu dobu to byla dokonce II. celostátní liga. Kariéru zde začínali slavní reprezentanti a sparťané Pavel Horváth či Jan Berger, navíc v Praze těžko najdete hřiště, z něhož je nádhernější výhled: na obzoru se rozkládá panorama Řípu, Milešovky, Bezdězu…

Číst dál: Zanikne legendární fotbalové hřiště?

Dvě parcely mezi domy Za Strahovem 16 a Za Strahovem 20, na kterých stával barokní domek původní celnice, jsou předmětem sporu mezi investorem a obyvateli sousedních domů. Investor chce zastavět obě parcely kompletně celé - s výškou budovy přibližně jako je výška domu Šlikova 9.

baroko

 

 

 

 

 

Číst dál: Výstavba místo barokního domku v ulici Za Strahovem

Vypuklo to všechno najednou: památková zóna Tejnka se ze dne na den změnila ve staveniště. Jeřáby trčí na každém rohu, prach a zvuk sbíječek je nedílnou součástí našich životů. Co všechno se buduje v našem okolí? Pokusili jsme se o ucelený přehled:

Číst dál: Staveniště Tejnka

Rozhlehlá parcela číslo 1879/1 o výměře 5.723 m2 je sice dle katastru nemovitostí ve vlastnictví fyzické osoby, zástavním věřitelem je ale developerská společnost Central Group, která také vyvíjí aktivity, týkající se budoucí zástavby. Central Group na pozemku plánuje výstavbu dvou domů o celkové nadzemní ploše 6000m2 . Jedná se zhruba o 100 bytů. Při dodržení platných zákonů a nařízení tak vychází stavba dvou domů o ploše každého cca 700m2 a pěti pater. Každý dům má mít také tři podzemní podlaží. 

Číst dál: Výstavba mezi ulicemi 8. listopadu a Kutnauerovo náměsti

Leden 2016: Malebný a rázovitý domek na nároží ulic Na Petynce a Radimova, kde bývala restaurace Vinička, co nevidět zmizí a namísto něj vyroste dům nový, bytový, šestipodlažní, se dvěma kubusy na střeše. Podrobnosti si přečtěte na webu spolku Praha 6 ztrácí tvář.

vinicka

Na příkladu komernčního centra na Vypichu můžeme pozorovat, jak původně přiměřená stavba v průběhu let roste do výšky i do zastavěné plochy, to vše se souhlasem radnice Prahy 6.

Číst dál: Dostavby komerčního centra Vypich

Dílčí úspěch občanských aktivit: Projekt multifunkční haly ve východní části veřejného parku Ladronka (v sousedství tenisových kurtů TJ Břevnov), jejíž součástí měla být třípodlažní budova s parkovištěm, restaurací a bowlingem, byl připravován na pozemcích vlastněných hlavním městem Prahou a spravovaných MČ Praha 6.

Záměr vyvolal velké protesty občanů již v roce 2009, pod jejich vlivem Rada městské části Praha 6 na svém zasedání dne 15. února 2012 projekt jednomyslně odmítla. Nebezpečí tím ale rozhodně není zažehnáno: dotyčné pozemky nadále zůstávají v územním plánu vyčleněny jako stavební parcela.

 

Číst dál: Multifunkční hala v parku Ladronka

REZIDENCE TRIANGLE - AREÁL PETYNKA - HOTEL PETYNKA - MEANDR - VINCENTINUM - REZIDENCE RADIMOVA - ZELENÁ MALOVANKA - OPERAČNÍ STŘEDISKO MALOVANKA. 

Materiál zpracovalo Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 (SpPZO)V roce 2010 sepsalo SpPZO  Výzvu Malovanka , kde požadovalo mimo jiné zpracování urbanistické studie okolí křižovatky Malovanka. S postupem času začalo vyplývat na povrch, že stavebních záměrů je víc, než jsme si dovedli představit. Plány dlouho zůstávaly v utajení, až po nátlaku koalice občanských sdružení Prahy 6 došlo k zveřejnění většiny z nich na výstavě Praha 6 mění tvář.

Praha 6 shrnula záměry do souboru "Břevnovský pás usedlostí" - snad ani nepřekvapí ironie toho, že jediná usedlost, která má zůstat, je Kajetánka.

pas usedlosti

 

 

 

 

 

 

Číst dál: Devastace břevnovského pásu usedlostí

Velký rozruch mezi místními občany vzbudil projekt na výstavbu tubusového domu pro Tomia Okamuru na parcele v ulici Nad Tejnkou. 

Číst dál: Tomio Okamura se chystá stavět na hranici Tejnky

Projekt překlenutí křižovatky Malovanka lávkami pro pěší a zazelenění celého betonového komplexu.

zelena malovanka

 

 

 

 

Projekt má vlastní web http://malovanka.eu/

Číst dál: Zelená Malovanka

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@