Sdružení Tejnka založila v roce 2000 skupina sousedů z pražského Břevnova. Jeho posláním je udržet jedinečný ráz této "vesnice ve městě" a přispívat k jejímu zvelebení.

Získali jsme projekt domu, který bude stát ve vnitrobloku mezi ulicemi Za Strahovem a Šlikova, tedy přímo v srdci památkové zóny. Proti výstavbě v tomto rozsahu bojovali zejména obyvatelé Šlikovy ulice, kterým novostavba zastíní domy i zahrady. Více o celé kauze zde.

zaverka 1zaverka 2zaverka 3zaverka 4zaverka 6zaverka 10zaverka 11zaverka 13

 

V zahrádkách dochází k plošné likvidaci zeleně, k zemi padají i vzrostlé stromy na místech, kde nebudou stát domy ani podzemní garáže. Vznesli jsme proto na Úřad MČ P6 dotaz týkající se věkovitých stromů v blízkosti autobusové zastávky Televizní věž a požádali i o vyjasnění toho, zda stavebník může kácet i na pozemcích, pro které dosud nebylo vydáno stavební povolení (II. etapa, čili severní a východní část dotčeného území).

Odpověděl Ing. Miroslav Sachl, vedoucí oddělení správních činností z Odboru dopravy a životního prostředí: „Po vyhodnocení podkladových materiálů lze konstatovat, že stavebník je v současné době oprávněn realizovat kácení pouze některých dřevin. Zástupce vlastníka pozemků byl dnes upozorněn na skutečnost, že kácení některých vzrostlých dřevin je třeba pozastavit do vyjasnění situace na místě samotném. Za tímto účelem byla dohodnuta schůzka na místě, a to na pátek 20. 3. od 10:00 hodin.“

V přílohách jsme obdrželi rozhodnutí o povolení ke kácení a také rozdělení jednotlivých ploch určených k likvidaci zeleně. Legenda: v ploše č. 1 není vlastník oprávněn kácet v tuto chvíli vůbec a v ploše č. 2 může kácet pouze cca polovinu této plochy, neboť pro tyto plochy nebylo dosud vydáno pravomocné stavební povolení. Na plochách č. 3, 4 a 5 je možno kácet s výjimkou 5 exemplářů dřevin, které mají být dle podkladů zachovány.


Rozhodnutí o kácení:

Rozhodnuti Rozmaryn 1Rozhodnuti Rozmaryn 2

Rozhodnuti Rozmaryn 3Rozhodnuti Rozmaryn 4Rozhodnuti Rozmaryn 5Rozhodnuti Rozmaryn 6

 

 

 

 

smrk

bez smrku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o projektu Rozmarýn - La Crone

Obyvatelé nové vilové čtvrti v sousedství Tejnky (Oddělená / Loutkářská / Kopeckého / Nad Tejnkou) se rozhodli napadnout platnost dosud vydaných stavebních povolení ve věci Viladomy Rozmarýn – Rezidence La Crone.

„Od začátku jsme považovali tento projekt sídlištního charakteru za předimenzovaný a do této lokality naprosto nevhodný, nicméně jsme akceptovali fakt, že zástavba tohoto území je nevyhnutelná. To ovšem za předpokladu, že veškerá dopravní obslužnost bude směřovat do Tomanovy ulice a nedojde k propojení mezi ulicí Tomanova a Nad Tejnkou, jak jsme byli ujišťováni,“ píší. „Podle našich zjištění tomu tak ale není. Stávající územní rozhodnutí z roku 2007 předpokládá dopravní propojení obou ulic (Tomanova - Nad Tejnkou) vybudováním pozemní komunikace. S tímto rozhodně nesouhlasíme a vzhledem k již zahájeným přípravným pracím jsme považovali za nutné neprodleně reagovat.“

Dne 6. března 2015 byla proto prostřednictvím advokátní kanceláře Leuchter & Leuchterová podána na Úřad MČ P6 „žádost o vyjádření o pozbytí platnosti všech stavebních povolení souvisejících s projektem Viladomy Rozmarýn“. Podle přiloženého právního rozkladu jsou stavební povolení, na základě kterých měla být zahájena výstavba projektu, již delší dobu propadlá.

„Podle našeho názoru stavební práce nebyly řádně zahájeny ve lhůtě dvou let od dne, kdy tato stavební povolení nabyla právní moci. Výstavba vodovodu a kanalizace měla být zahájena nejpozději v srpnu 2012 a stavební práce na komunikaci a domech měly být zahájeny nejpozději do února 2013. Jako přímým sousedům předmětného území nám není známo, že bylo požádáno o prodloužení těchto stavebních povolení. Tím, že stavebník podle našeho názoru nezahájil stavební práce směřující k zahájení stavby podle ani jednoho ze tří stavebních povolení, vydaných v roce 2010 a 2011, pozbyly platnost nejen dotyčná stavební povolení, ale i územní rozhodnutí z roku 2007,“ uvádí se v dopise.

Sousedé se pozastavují rovněž nad stanovením koeficientu míry využití území v kategorii C a v této souvislosti i nad tím, že dotčené orgány neměly připomínky k výstavbě tří až čtyřpatrových domů s výškou dosahující téměř 16 metrů. „Věříme, že odbor výstavby MČ Prahy 6 náš názor potvrdí, a že případné další územní rozhodnutí již bude respektovat charakter této jedinečné lokality,“ uzavírají.

Plné znění dopisů na Úřad MČ P6:

zadost o pozbyti stavebniho povoleni 1zadost o pozbyti stavebniho povoleni 2zadost o pozbyti stavebniho povoleni 3
zadost o pozbyti stavebniho povoleni 4

 

 

 

 

 

Více o projektu La Crone - Rozmarýn.

V červnu to vypukne. A nebude se to jmenovat Viladomy Rozmarýn, ale Rezidence La Crone. Novým investorem je firma BM Develop. Její zástupci nás už kontaktovali, první schůzka proběhla 16. února v hospodě na hřišti. Jednatel ing. Jiří Brůček oznámil, že bude dodržena již schválená projektová dokumentace. Stavět se má začít letos v červnu, termín dokončení se odhaduje na přelom 2016/2017.

Náš názor? Na jednu stranu je to úleva. Veškerá dopravní obslužnost bude směřovat do Tomanovy ulice, jak bylo domluveno v roce 2006. Na druhou stranu jde o projekt, který lze z urbanistického hlediska považovat za ostudný: předimenzované bytovky připomínají víc sídliště z osmdesátých let než současné trendy luxusního bydlení v tak unikátní lokalitě.

To však v této fázi může změnit jedině investor a ten podle všeho směřuje k jinému cíli: získat co nejdříve zpět stamilionové prostředky investované do nákupu pozemků. Proto se budeme snažit napřít veškeré síly alespoň k dílčím upravám, které by zmírnily dopady tohoto developerského záměru především pro obyvatele v ulice Nad Tejnkou: jak v průběhu stavby, tak po jejím dokončení.

Uvítali jsme nabídku firmy BM Develop na pravidelné schůzky, které by umožnily včas řešit případné nejasnosti a nesrovnalosti. O jejich průběhu vás budeme vždy informovat. Informace z jednání Sdružení Tejnka a zástupců BM develop 9. 3. 2015.

Jsme si plně vědomi, že jde o největší stavební zásah do našeho sousedství v novodobé historii. A pevně věříme, že si to uvědomuje i investor, který chce lákat své klienty na jedinečnost této čtvrti a profitovat z ní. 

Na historii projektu Rozmarýn se podívejte zde.

Zelená džungle musela ustoupit viladomům už v březnu:

hriste z veze

 zahradky domekzahradky parezy

V těsném sousedství hospody na fotbalovém hřišti se bude od června stavět. Do té doby si chceme naši domácí hospodu co nejvíc užít. Proto jsme v sobotu 14. března pozvali kapelu Corbell a pořádně to roztočili. Tanečníků se sešlo hodně, takže podobnou akci určitě zopakujeme.

Na další fotky se podívejte ve fotogalerii.  

tancovacka pali tanci

 

Kavárna Únik v Kaštanu

Od poloviny února je v suterénu Kaštanu otevřena nová kavárna ÚNIK. Těšit se můžete na vína od Kosíka, pálenky od Žufánka a kávu na úrovni. Obsluha milá, stěny voní čerstvou výmalbou. Nekuřáctvi je zde určitě výhodou. Přesvědčte se sami. Otvírací doba je po-pá 13 - 22, v sobotu 16 - 22.

unik

unik 2

unik 3

 

 

 

 

 

 

Café 8 v Říčanově ulici

Od března letošního roku otevřela také pobočka populárního letenského Bistra 8. Nabízí kávu Doubleshot, vlastní limonády, pivo z Kácova a hlavně domácí menu ve stylu bistra - sladké i slané koláče, polévky a další dobroty. Otevřeno je po - pa 11.00 - 22.00, so 14.00 - 22.00 a ne 14.00 - 20.00

Na adrese Říčanova 19 sídlí zároveň galerie Kuzebauch, takže host může zároveň zdarma navštívit aktuální výstavu.

cafe osm

Od letošního dubna začnou platit nové jízdní řády. Změny, které se nejvíce dotknou právě Prahy 6, se nelíbily řadě občanů. Radnice naší čtvrti obdržela více než 2.800 připomínek. Konkrétně se občanům nelíbily hlavně změny trasy tramvajových linek číslo 18, 20 a 22. Zásadní výhrady měli i k osmi autobusovým linkám. Proto se radnice obrátila na Magistrát hl. m. Prahy s žádostí o přehodnocení některých změn. Díky této aktivitě se podařilo zachovat linky 18 a 1 v původním rozsahu. Na definitivní podobu změn HMD od 7. dubna se podívejte zde nebo zde.

Co změny přinesou Břevnovákům? 

191 Linka je prodloužena po trase současné linky 179 o úsek Sídliště Petřiny – Ciolkovského – Letiště. Navíc je zřízena zastávka OC Šestka. Posílení provozu v úseku Stadion Strahov – Sídliště Petřiny zkrácením intervalu na polovinu. V úseku Ciolkovského/OC Šestka – Letiště jede pouze část spojů.

22 V úseku Malostranská – Národní divadlo měla tramvaj jezdit rychlejší trasou přes Staroměstskou, Tato změna nebude zatím realizována.

25 Beze změny (Vypich – Lehovec).

Věřme, že nový nájemce nabídne nejen výhodné finanční plnění pro radnici, ale také zajímavé využití prostor, do kterých dosud Břevnováci příliš často nezavítali.

Více v článku i.DNES ze 13. března.

Spolek Poutní cesta Hájek srdečně zve na každoroční procházky poutní cestou, spojenou s drobným úklidem, při kterých se dozvíte vše, co vás o poutní cestě zajímá.

Procházky budou probíhat ve třech etapách:
I. etapa - pátek 6. března z Dlabačova na Bílou Horu (rozklikněte pro podrobnosti)
II. etapa - sobota 21. března z Bílé Hory do Hostivice (rozklikněte pro podrobnosti)
III. etapa - sobota 18. dubna od Litovické tvrze do Hájku

Vše, co víme o poutní cestě najdete zde.

Další informace z Tejnky a okolí

Informace o činnosti sdružení a místních akcích najdete v kronice. O místech, která byste neměli minout, si přečtěte v oddělení pro výletníky, historii Břevnova najdete v sekci Z minulých časů. O chystaných stavebních a jiných projektech v Břevnově píšeme v sekci Břevnovské kauzy. Na fotografie z minulosti i současnosti se podívejte ve fotogalerii. Chcete-li mít aktuální zprávy, přidejte se k nám na Facebooku. Víte-li o zajímavé břevnovské události, kterou byste chtěli prostřednictvím našeho webu propagovat, napište nám na tejnka@tejnka.cz

Břevnov Tejnka

         Napište nám

@

Community, Praha 6, Praha, Praha město, Břevnov, Tejnka, Local NGO, Památková zóna, Pražské památky, Památky v Praze